Kako da pričate o budućnosti na engleskom jeziku

Kako da pričate o budućnosti na engleskom jeziku

Kako da pričate o budućnosti na engleskom jeziku

Postoje brojni načini da iskažete šta planirate da radite u budućnosti na engleskom jeziku, a u ovom tekstu ćemo se baviti korišćenjem prostog budućeg vremena (future simple tense). On se gradi na sledeće načine:

potvrdan oblik: Subjekat + will + infinitive (It will snow. Padaće sneg)

upitan oblik: Will + subjekat + infinitive (Will it snow? Da li će padati sneg?)

– odričan oblik: Subjekat + will + not + infinitive (It will not snow. Neće padati sneg.)

Upotrebljava se u sledečim situacijama:

– za odluke donete u trenutku govora (I will help you. Pomoći ću ti.)

– za mišljenje, pretpostavke, nadanja (He will probably come next weekend. Verovatno će doći sledeće nedelje.)

– u uslovnim rečenicama (prvi kondicional) If it doesn’t rain, we will go to the park.(Ako ne padne kiša, ići ćemo u park.)

Primeri svih oblika za sva lica:

Potvrdni oblik

 • I will (I’ll) work. (Ja ću raditi.)
 • You will (You’ll) work. (Ti ćeš raditi.)
 • He/She/It will (He’ll/She’ll/It’ll) work. (On/Ona/Ono će raditi.)
 • We will (We’ll) work. (Mi ćemo raditi.)
 • You will (You’ll) work. (Vi ćete raditi.)
 • They will (They’ll) work. (Oni će raditi.)

Upitni oblik

 • Will I work? (Da li ću ja raditi?)
 • Will you work? (Da li ćeš ti raditi?)
 • Will he/she/it work? (Da li će on/ona/ono raditi?)
 • Will we work? (Da li ćemo mi raditi?)
 • Will you work? (Da li ćete vi raditi?)
 • Will they work? (Da li će oni raditi?)

Odrični oblik

 • I will not (won’t) work. (Ja neću raditi.)
 • You will not (won’t) work. (Ti nećeš raditi.)
 • He/She/It will not (won’t) work. (On/Ona/Ono neće raditi.)
 • We will not (won’t) work. (Mi nećemo raditi.)
 • You will not (won’t) work. (Vi nećete raditi.)
 • They will not (won’t) work. (Oni neće raditi.)

Autor: prof. engleskog jezika Magdalena Tešanović