Zanimljivosti o tradicionalnom španskom plesu El Flamenco

Zanimljivosti o tradicionalnom španskom plesu El Flamenco

Zanimljivosti o tradicionalnom španskom plesu El Flamenco

Poreklo flamenka se vezuje za andaluzijsku regiju, a grad Sevilja, se smatra kolevkom flamenka u Andaluziji i po njemu je postao poznato turističko mesto koje svakodnevno privlači turiste da prisustvuju jednom ovakvom spektaklu uživo. Oni koji posete andaluzijsku prestonicu uvek iskoriste svoj boravak da bi uživo videli umetničke predstave flamenka u Sevilji, i kažu da je to jedno nezaboravno iskustvo koje omogućuje uživanje u talentu, umetnosti i jačini emocija koje plesači prenose, uz pesmu i muziku koje sa sobom nose mnoge zanimljivosti o kojima ćemo vam u nastavku ispričati.

Šta je flamenko?

Flamenko je proizvod mešanja različitih kultura kao što su romska, arapska, hrišćanska  i jevrejska. Objedinjuje ples, muziku i pevanje a trenutno je kao umetnički izraz veoma cenjen i praktikovan širom sveta.

Od strane UNESCO-a 2010. godine  proglašen je nematerijalnom kulturnom baštinom čovečanstva.

Glavna karakteristika flamenka je njegova moć izražavanja i prenošenja osećanja na auditorijum koji ga prati. Tekstovi su prepuni bola, radosti, strasti, teskobe, ljubavi i čežnje što se može osetiti kako kroz melodiju tako i kroz izvođenje umetnika plesača.

Istorija njegovog nastanka

Kao što smo napomenuli na početku, flamenko vodi poreklo iz Andaluzije, a njegovo rođenje datira još iz 18. veka. Međutim, iako se ovo vreme uzima za zvanično kada se govori o njegovom nastanku, smatra se da su određeni mužički i plesni elementi bili zastupljeni mnogo ranije od navedenog veka, u kulturama naroda koji su živeli na tlu Andaluzije i koji su doveli do nastanka ove poznate andaluzijske umetnosti.

Od svih kultura koje su imale uticaj na njegov razvoj, smatra se da je najznačajnija bila romska kultura.

Ne postoje jednoglasni stavovi koji se tiču porekla njegovog naziva, ali je najzastupljenije mišljenje da je njegov naziv flamenco nastao od andaluzijskog izraza „fellah min gueir ard“, koji ima značenje nešto poput „seljaka bez zemlje“.

Razvoj flamenka od nastanka do danas

Prvi počeci flamenka vezuju se samo za pevanje, a onda se kasnije, vremenom proširio na ples i muziku, koja je pretežno izvođena sviranjem gitare.

Kada je reč o pevanju i muzici, najveći uticaj na njihov razvoj imaju pesme jevrejskih sinagoga, arapski zvuci i afrički ritmovi, dok su na razvoj plesnih pokreta i izvođenja najviše uticali indijski (njihovi Romi su naseljavali Andaluziju) i afrički plesovi.

Kako je svaka kultura doprinela razvoju flamenka?

Gracioznost, nestašluk, elegancija i originalnost plesnih pokreta su andaluzijski uticaj. Temperamentnost i interpretativnost su romski pečat i, na kraju, vijugavost i senzualnost su uticaj afričke kulture.