Izražavanje uzrasta u ruskom jeziku

Izražavanje uzrasta u ruskom jeziku

Izražavanje uzrasta u ruskom jeziku

Da bismo jezički pokazali uzrast određene osobe u ruskom jeziku, potrebno je da upotrebimo adekvatnu imenicu. Najšire gledano, ako govorimo o uzrastu, možemo upotrebiti:
ребёнок – dete
(взрослый) человек – (odrastao) čovek
Ukoliko želimo da se preciznije izrazimo u odnosu na polove, tada koristimo:
мальчик – dečak
девочка – devojčica

парень – momak, mladić
девушка – devojka

мужчина – muškarac
женщина – žena

пожилой человек/мужчина – stariji čovek
пожилая женщина – starija žena

Ako je potrebno da kažemo koliko tačno neko ima godina, to ćemo uraditi na sledeći način:
Dativ imenice я koji glasi МНЕ + broj godina + год/года/лет.
Od čega zavisi da li ćemo upotrebiti год, года ili лет? Zavisi od broja godina.
Naime, ako je broj godina 1 ili bilo koji drugi broj kojem je druga komponenta 1 (21, 41, 71, 91…), onda ćemo upotrebiti год.

Мне 21 год.

Ukoliko je broj godina 2, 3, 4 ili bilo koji drugi broj koјem je druga komponenta 2, 3, 4 (22, 43, 64…), onda upotrebljavamo года.

Мне 32 года.

Мне 44 года.

Мне 92 года.

U svim ostalim slučajevima, dakle 5 i više, koristimo лет.

Мне 11 лет.

Мне 25 лет.

Мне 39 лет.

Kako biste rekli koliko vi imate godina?

Autor: prof. ruskog jezika Milica Perić