Da li ste znali šta znači “al pie de la letra”?

Da li ste znali šta znači “al pie de la letra”?

Da li ste znali šta znači “al pie de la letra”?

Svaki jezik ima mnoštvo izraza i izreka čije se poreklo može povezati sa upotrebom. Veoma često koristimo izraze čijeg pravog značenja nismo ni svesni ili nas nije dovoljno zanimalo da bismo istražili. Danas donosimo objašnjenje izraza al pie de la letra.

Ovaj izraz je nastao u Srednjem veku kada su prevodioci počeli da prevode glose (latinske beleške na marginama teksta) sa latinskog na španski jezik. Ovi prevodioci (glosadores) objašnjavali su neukom narodu teme tekstova koji su uglavnom bili tehničkog karaktera te zbog toga većini nerazumljivi. Bukvalno prevođenje tekstova sa latinskog na španski nazvano je ad pedem litterae što znači al pie de la letra (od reči do reči).

U ovom periodu prevodioci su pisali, ispod latinskih reči, španske ekvivalente kako ne bi došlo do zabune kod čitalaca. Zahvaljujući predanom i temeljnom radu prevodilaca narod je mogao da razume mnoštvo tekstova iz različitih oblasti.

Danas se ovaj izraz često koristi kako bi označio da se nešto radi temeljno, od početka do kraja, detaljno. Osim toga ovaj izraz pokazuje da je tekst bez imena, bez ukrasa ili bilo kakvih dodatnih zapažanja prevodioca.

Konačno, ako se nešto prepisuje al pie de la letra, to znači da se prepisuje bukvalno, od reči do reči. Pričati al pie de la letra znači prepričati događaj baš onako kako se desio, bez izostavljanja ili prenaglašavanja nekih trenutaka.