Upotreba glagola biti (to be) u sadašnjem vremenu

Upotreba glagola biti (to be) u sadašnjem vremenu

Upotreba glagola biti (to be) u sadašnjem vremenu

Glagol biti (to be) je jedan od najvažnijih glagola u engleskom jeziku. Uči se na samom početku i jedan je od najčešće korišćenih glagola. Pored osnovnog značenja (biti), upotrebljava se i kao pomoćni glagol. Nepravilan je, što znači da mu se oblik razlikuje u skoro svakom licu. U sadašnjem vremenu, njegovi oblici su:

jednina                                        množina

I am (I'm) – ja sam                      We are (We're) – mi smo

You are (You're) – ti si                You are (You're) – vi ste

He is (He's) – on je                      They are (They're) – oni su

She is (She's) – ona je

It is (It's) – ono je

Na primer, ,,Ja sam srećan’’ bismo u engleskom rekli ‘’I am happy’’. Takođe, skraćeni oblici glagola (u zagradama iznad) se koriste samo u neformalnim situacijama.

Kao pomoćni glagol, koristi se prilikom građenja nekog drugog vremena i u tom slučaju on gubi svoje osnovno značenje i ne prevodi se.

Na primer: I am watching a movie. –  Ja gledam film.

Da bismo napravili odričan oblik ovog glagola, dovoljno je samo dodati negaciju not ispred njega:

jednina                                         množina

I am not – ja nisam                        We are not (We aren't) – mi nismo

You are not (You aren't) – ti nisi   You are not (You aren't) – vi niste

He is not (He isn't) – on nije          They are not (They aren't) – oni nisu

She is not (She isn't) – ona nije

It is not (It isn't) – ono nije

Na primer: He is not a doctor. – On nije doctor.

 

Kod upitnog oblika je dovoljno samo zameniti mesta glagolu i subjektu:

jednina                                         množina

Am I – jesam li ja                         Are we – jesmo li mi

Are you – jesi li ti                         Are you – jeste li vi

Is he – je li on                               Are they – jesu li oni

Is she – je li ona

Is it – je li ono

Na primer: Are you a student? – Jesi li ti student?

Autor: prof. engleskog jezika Magdalena Tešanović