Kurs ruskog za decu – Beograd

Kurs ruskog za decu – Beograd

Kurs ruskog za decu – Beograd

Kurs ruskog jezika za decu je metodički prilagođen kognitivnom razvoju dece uzrasta od 8 do 16 godina. Multimedijalni i interaktivni sadržaji interesantni deci omogućiće da naši najmlađi polaznici brzo i uspešno savladaju jedan od najvećih svetskih jezika.

Sadržaj kursa: savladavanje fonetskih specifičnosti ruskog jezika kroz učenje ruske azbuke i akcenatskih pravila govorenja, teorijsko razumevanje gramatičkih i pravopisnih normi standardnog ruskog jezika i njihova praktična primena kroz posebno osmišljene razgovorne tematske celine prilagođene deci, formiranje osnovnog leksičkog fonda.

Kurs je prilagođen deci koja ne poseduju predznanje ruskog jezika. 

Predavač je profesor ruskog jezika i književnosti sa višegodišnjim iskustvom rada u školskom obrazovanju i radu sa decom.

Trajanje kursa: kurs traje 8 meseci, nastava prati školsku godinu i odvija se 2 puta sedmično u trajanju od po 60 minuta, u večernjim terminima.

Kotizacija iznosi 25 evra mesečno.

Radimo u malim grupama od 6 do 10 polaznika.

Ukoliko imate dodatnih pitanja tu je i naš kontakt telefon +381 65 662 53 25.

Važna napomena

Rezervišite mesto tako što ćete ispuniti online formular u nastavku. Posle toga dobićete na mejl potvrdu da ste se uspešno prijavili, tako da OBAVEZNO proverite inbox  mejla. 

  Ime i prezime roditelja (obavezno)

  Ime i prezime deteta (obavezno)

  Godište deteta (obavezno)

  E-mail (obavezno)

  Kontakt telefon (obavezno)

  Grad (obavezno)

  Budi CAR kod (nije obavezno)

  Vaša poruka (nije obavezno)