Kurs engleskog jezika za pravnike

Kurs engleskog jezika za pravnike

Kurs engleskog jezika za pravnike

Kurs je namijenjen pravnicima i studentima prava koji imaju želju da usavrše engleski jezik i savladaju englesku pravnu terminologiju.

Cilj kursa je da polaznike pripremi za rad i akademsko usavršavanje u pojedinim oblastima prava na engleskom jeziku. Polaznici imaju priliku da uče na osnovu konkretnih primjera iz prakse TransLegala, vodeće evropske firme pravnika-lingvista.

U okviru programa je zastupljeno više oblasti prava kao što su krivično, građansko, međunarodno i privredno pravo, a po završetku kursa polaznik je osposobljen da obavlja radne zadatke na engleskom, kao i da koristi usvojenu pravnu terminologiju u pisanoj i govornoj formi.

Potrebno je da polaznici imaju predznanje opšteg engleskog jezika.

Modul kursa Engleski za pravnike
Broj časova sedmično 2 x sedmično po 2 časa
Trajanje 2 mjeseca

Ukoliko imate dodatnih pitanja tu je naša mejl adresa [email protected] ili nas kontaktirajte na 066/467-322.

Za prijavu ispunite formular u nastavku.

Ime i prezime (obavezno)

Godište (obavezno)

E-mail (obavezno)

Kontakt telefon (obavezno)

Grad (obavezno)

Vaš nivo znanja engleskog jezika (obavezno)
A2B1B2C1

Status (obavezno)
učenik ili studentostalistudent Pravnog fakulteta u BL

Vaša poruka (nije obavezno)