Pripremna nastava za polaganje CILS-a

Pripremna nastava za polaganje CILS-a

Pripremna nastava za polaganje CILS-a

Certificazione di Italiano come Lingua Straniera (CILS) je međunarodno priznat certifikat o poznavanju italijanskog kao stranog jezika. Potvrdu izdaje Univerzitet za strance u Sijeni, a priznata je, pored Italije, u brojnim državama širom svijeta. CILS je često potreban pri upisu na italijanske univerzitete ili pronalasku posla u Italiji. Nivo koji se u ovim okolnostima najčešće traži je B1 i B2 (CILS Nivo 1 i Nivo 2).

U skladu sa Zajedničkim evropskim referentnim okvirom za jezike, možete polagati 6 nivoa (od A1 do C2), a izlazak na polaganje viših nivoa nije uslovljen polaganjem nižih. Ispit se sastoji iz pet dijelova. Ukoliko kandidat ne položi neki dio, može ponovo pristupiti polaganju samo te oblasti.

Da li je trajanje certifikata ograničeno?

Dijelovi ispita koje položiš ostaju validni godinu dana, a certifikat koji se dobije nakon polaganja ispita u cjelini, traje doživotno.  Ispiti se ocjenjuju na Univerzitetu u Sijeni, a rezultati se čekaju oko 3 mjeseca.

Kada mogu polagati ispit?

Ispiti se mogu polagati dva puta godišnje, početkom juna i početkom decembra. Pored Italije, ispite možete polagati na italijanskim institutima, aktivnim u većini zemalja. Datume polaganja i rokove za prijavu možete provjeriti na stranici Univerziteta u Sijeni: www.unistrasi.it.

Spremite se uz pomoć C.A.R.-a

Za sve zainteresovane nudimo pripremnu nastavu čiji je cilj da se upoznate sa konceptom testa, dobijete korisne savjete i unaprijedite svoje znanje iz pomenutih pet oblasti.

Ukoliko želite da dobijete dodatne informacije, pišite nam na naš mejl [email protected] ili ispunite prijavu u nastavku.

  Ime i prezime (obavezno)

  Godište (obavezno)

  E-mail (obavezno)

  Kontakt telefon (obavezno)

  Grad (obavezno)

  Nivo poznavanja italijanskog? (obavezno)
  A1A2B1B2C1C2

  Modul pripremne nastave (obavezno)
  individualnagrupna

  Vaša poruka (nije obavezno)