O Centru za pravnu edukaciju

O Centru za pravnu edukaciju

O Centru za pravnu edukaciju

Vodeći se idejom o potrebi cjeloživotnog učenja i stvarnom potrebom mladih pravnika za sticanjem neophodnih pravničkih vještina, osnovali smo Centar za pravničko usavršavanje.

U našem centru studenti Pravnog fakulteta, mladi pravnici, ali i svi zainteresovai imaće priliku da steknu i usavrše neophodne pravničke vještine (oratorstvo, komunikacijske vještine, pisanje pravnih akata) te da se upoznaju  sa novim pravnim trendovima i pravnom regulativom.

Takođe, radićemo na promovisanju naučno-istraživačkog rada među mladim pravnicima te omogućiti da utiču na zakonodavnu politiku u zemlji.

U sklopu Centra organizovaćemo radionice, kurseve i seminare koje će voditi domaći i strani pravni stručnjaci iz svih oblasti prava.

Ubrzo donosimo informacije i o našim projektima.