Centar za pravnu edukaciju

 

Vodeći se idejom o potrebi celoživotnog učenja i stvarnom potrebom mladih pravnika za sticanjem neophodnih pravničkih veština, osnovali smo Centar za pravničko usavršavanje.

U našem centru studenti Pravnog fakulteta, mladi pravnici, ali i svi zainteresovani, imaće priliku da steknu i usavrše neophodne pravničke veštine (oratorstvo, komunikacijske veštine, pisanje pravnih akata) te da se upoznaju  sa novim pravnim trendovima i pravnom regulativom.

Takođe, radićemo na promovisanju naučno-istraživačkog rada među mladim pravnicima, te omogućiti da utiču na zakonodavnu politiku u zemlji.

U sklopu Centra organizovaćemo radionice, kurseve i seminare koje će voditi domaći i strani pravni stručnjaci iz svih oblasti prava.

Da se upoznate sa aktivnostima Centra za pravnu edukaciju kliknite OVDE