Optimum digital – centar za digitalnu transformaciju

Naš tim mladih stručnjaka iz sveta digitala i IT-a, uviđajući sve veću potrebu afirmacije i unapređenja procesa digitalizacije, pokrenuo je Centar  za digitalnu transformaciju “Optimum Digital”.

Naš cilj je da uz digitalnu transformaciju učinimo svet boljim, zanimljivijim i lakšim za svakodnevni život. Naše aktivnosti u ostvarivanju ovih ciljeva obuhvataju brojne aktivnosti o kojima ćete saznati više u nastavku.

Optimum Digital Vam pruža mogućnost da se edukujete ili unapredite poslovanje sa posebnim akcentom na mlade, preduzetnike kao i privredu u celini. Takođe, imate mogućnost da steknete neophodne veštine za uspešnu promenu karijere i da uđete u svet digitalnog marketniga i IT-a.

U skladu sa prethodno navedenim Optimum Digital, svoje aktivnosti realizuje u okviru četiri specijalizovane celine:

  • Optimum Academy – u okviru akademije organizujemo – radionice, kurseve i seminare koje vode domaći i inostrani stručnjaci iz oblasti digitalnog marketinga i IT-a. Kroz navedene aktivnosti svi zainteresovani sa posebnim akcentom na mlade, mogu da unaprede svoje veštine i znanja iz oblasti digitalnog marketinga i IT-a. To će pomoći zainteresovanima da se  upoznaju sa svetskim trendovima kao i da steknu neophodne veštine za uspešnu promenu karijere te da uđu u svet digitalnog marketniga i IT-a.
  • Optimum Transformation – digitalnu transformaciju koja podrazumeva niz usluga sa ciljem da se unapredi poslovanje sa posebnim akcentom na mlade, preduzetnike kao i privredu u celini.
  • Optimum Innovations – digitalne inovacije koje podrazumevaju rad na inovacijama iz oblasti digitalizacije i IT-a, zahvaljujući izvrsnim mladim ljudima iz našeg regiona i sveta
  • Optimum Talents – okuplja ne jednom mestu mlade iz sveta digital-a i IT-a, koji se izdvajaju svojim izvanrednim postignućima iz oblasti digitalnog marketinga i IT-a. Takođe okupljamo i sve one koji žele da budu deo ove mreže i upoznaju nove ljude širom sveta.

Verujemo da uz digitalnu transformaciju zajedno možemo da učinimo svet boljim, zanimljivijim i lakšim za svakodnevni život . 🙂

Saznaj više na zvaničnom sajtu https://www.optimum-digital.org/