Nagrada za inovacije na Zapadnom Balkanu

Nagrada za inovacije na Zapadnom Balkanu

Nagrada za inovacije na Zapadnom Balkanu

Regionalni savjet za saradnju pokrenuo je nagradu za inovacije u regionu Zapadnog Balkana s ciljem promocije inovacijske kulture. 

Traže se inovativna rješenja regiona koja su orijentisana ka tržištu, a u okviru sljedećih kategorija:
Industrijske inovacije (obrada metala, kreativne industrije, agro-prehrana, zelena i cirkularna ekonomija, itd.) 
Zelene inovacije (klimatske akcije, održiva energija, mobilnost i poljoprivreda, borba protiv zagađenja, zaštita prirode i biodiverziteta, itd.) 
STEM inovacije (nauka, tehnologija, inženjerstvo i matematika);
Inovacije mladih (prepoznavanje studenata osnovnih studija ili učenika srednjih škola) 
Univerzitetske inovacije (prepoznavanje preduzetničke kulture na univerzitetima);
Inovacije žena (prepoznavanje žena inovatorki i preduzetnica).

Najbolja rješenja u svakoj od šest kategorija dobiće nagradu u iznosu od 5.000 evra. 

Rok za prijave je 13. maj 2022. godine, a pobjednici će biti objavljeni 27. juna 2022. godine. 

Više informacija dostupno je ovdje.

Izvor: link.