ERAZMUS+ stipendije za razmjenu akademskog osoblja na Tehničkom univerzitetu u Kelnu

ERAZMUS+ stipendije za razmjenu akademskog osoblja na Tehničkom univerzitetu u Kelnu

ERAZMUS+ stipendije za razmjenu akademskog osoblja na Tehničkom univerzitetu u Kelnu

U okviru ERAZMUS+ programa – kreditna razmjena – raspisan je konkurs za razmjenu akademskog osoblja Mašinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i Tehničkog univerziteta u Kelnu.

Dostupna je jedna (1) stipendija za nastavno osoblje u trajanju od dvadeset i šest (26) dana + dva (2) dana predviđena za putovanje. 

Razmjena se mora realizovati u ljetnjem semestru akademske 2021/22. godine.

Iznos stipendije:
•    Troškovi smještaja i života u iznosu od 180,00 evra po danu boravka i do 275,00 evra za putne troškove,
•    Troškovi osiguranja nisu obuhvaćeni ovom stipendijom.

Aplikanti: 
Na konkurs se može prijaviti akademsko osoblje Mašinskog fakulteta iz uže naučne oblasti Mehatronika i robotika.

Potrebna dokumentacija:
Za konkurs je potrebno dostaviti CV u Europass formatu na engleskom jeziku. 

Prijava:
Sva tražena dokumentacija se dostavlja akademskom koordinatoru za međunarodnu razmjenu studenata i osoblja, elektronskom poštom na e-adresu: [email protected] [email protected](sa napomenom: za ERAZMUS+, kreditna razmjena – TH Keln).

Rok za dostavljanje dokumentacije je 11. 03. 2022. godine do 09.00 časova.

Linkovi:
•    o Univerzitetu i fakultetu:
https://www.th-koeln.de/en/automotive-systems-and-production/faculty-of-automotive-systems-and-production_6818.php
•    informacije o dolasku na TH Keln:
https://www.th-koeln.de/en/automotive-systems-and-production/incoming_53323.php

Postupak odabira:
1.    Po završetku konkursa, Komisija za sprovođenje postupka izbora kandidata za odlaznu razmjenu sa Mašinskig fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci će izvršiti provjeru podobnosti pristiglih prijava. 
2.    Odobrene prijave će biti poslane partnerskom EU univerzitetu kao nominacije.
3.    EU univerzitet odlučuje o finalnoj selekciji kandidata.

Izvor: Link.