Nacionalnosti na španskom

Nacionalnosti na španskom

Nacionalnosti na španskom

Nacionalnosti (gentilicios) na španskom jeziku pišemo malim slovom. Imaju odgovarajuće oblike za oba roda i broja. Kako bismo formirali ove reči na pravilan način neophodno je da pratimo sledeća pravila:

  • Ako se ime države završava na vokal dodajemo –ANO/-INO

Argentina- argentino/argentina; Italia- italiano/italiana

  • Ako se ime države završava na –LAND/-LANDA/-LANDIA dodajemo –ÉS

Finlandia- finlandés/finlandesa; Irlanda- irlandés/irlandesa

  • Ako se ime države završava na konsonant dodajemo –Í/-ERO/-EÑO

Brasil- brasileño/brasileña; Pakistán- pakistaní; Marruecos- marroquí

Neki imaju jedan oblik za oba roda (pakistaní, marroquí, estadounidense…).

Ako se muški rod završava na –O, ženski rod dobijamo kada O pređe u A (serbio/serbia).

Ako se muški rod završava na konsonant, ženski rod dobijamo tako što dodamo A (español/española).

Ako se muški rod završava na –ÉS, ženski rod će izgubiti akcenat i imaće oblik –ESA.

Množinu uglavnom formiraju pravilno (vokal+ -s; konsonant+ -es). Izuzetak predstavljaju nacionalnosti koje se završavaju na –í jer, uprkos tome što se završavaju na vokal, grade množinu dodavanjem –es: pakistaní- pakistaníes; marroquí- marroquíes.

Neobični oblici:

Guatemala – guatemalteco

Dinamarca – danés

Chile – chileno

Chipre- chipriota

Madagascar- malgache

Autor: prof. španskog jezika Olivera Pukšić