Rod u ruskom jeziku

Rod u ruskom jeziku

Rod u ruskom jeziku

Iako za dosta reči, kao govornici slovenskog jezika, možemo pogoditi kog je roda određena imenica u ruskom jeziku, ipak ne bi bilo loše da znamo određena pravila, koja će nam pomoći da nam to ne predstavlja problem kada naiđemo na pojedine primere oko kojih se dvoumimo.
Ruski jezik, kao i srpski, razlikuje tri roda: muški, ženski i srednji. U imenice ženskog roda spadaju imenice na –A, –Я (мама, неделя), kao i imenice na meki znak –Ь (роль). U imenice srednjeg roda spadaju imenice na –O i –E (село, море), kao i malobrojne imenice na –MЯ (имя). U imenice muškog roda spadaju imenice na suglasnik (стол, сын) i imenice na meki znak –Ь.
Sve bi bilo lako, da nam se imenice na meki znak ne pojavljuju i u muškom i u ženskom rodu, ali evo saveta kako da razgraničimo ta dva roda. Imenice muškog roda na meki znak u većini slučajeva označavaju živo biće ili neku konkretnu stvar (секретарь, писатель, словарь), dok se imenice ženskog roda na meki znak uglavnom odnose na apstrakciju (жизнь, лбовь, радость) ili imaju tipične nastavke –ость, –овь, –ать/адь, –знь.
Treba obratiti pažnju i na par izuzetaka. Kao i u srpskom jeziku, i u ruskom postoji određen broj imenica koje su prirodnog muškog,a gramatičkog ženskog roda jer imaju nastavak –A, –Я (папа, Петя). Takođe, imenica kofe je muškog roda, iako izgleda kao da je srednjeg. I za kraj, većina imenica koje su pozajmljenice i nepromenljive su, srednjeg su roda (такси, виски).
Čak i od izuzetka uvek ima izuzetak, ali to je jezik, ponekad komplikovan, ponekad jednostavan, međutim ovo sažeto sumiranje pravila će vam sigurno pomoći da u 99% slučajeva tačno odredite rod u ruskom jeziku!

Autor: prof. ruskog jezika Milica Perić