Мobilnost mladih

3Obiđite svijet sa mladima iz regiona. Jedna od veoma bitnih stavki u našem životu je putovanje, upoznavanje novih kultura i sticanje novih prijatelja. U saradnji sa našim partnerima iz regije i Evrope pripremili smo za naše članove nezaboravna edukativna putovanja.

Ubrzo donosimo više informacija sa konkretnim programima.