Pravo na odustajanje od ugovora, prava i obaveze kupca i prodavca

Zakon za slučaj prodaje na daljinu ustanovljava pravo kupca, koji se smatra potrošačem (fizičko lice koje proizvod kupuje radi namirenja svojih individualnih potreba, a ne radi obavljanja profesionalne delatnosti), da odustane od ugovora u roku od 14 dana od dana potpisa istog. Prilikom odustanka kupac može, ali ne mora da navede razloge zbog kojih odustaje. 

Obrazac/Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu. 

U slučaju odustanka od ugovora, potrošač ima pravo na povraćaj novca ili na zamenu za drugi proizvod ili uslugu. Nakon što se utvrdi da kupac ispunjava uslove za povrat novca u skaldu sa uslovima koji su propisani Uslovima za učešće u programu kulturne razmene ili Uslovima za upis na kurs jezika, novac se kupcu vraća u roku od 30 dana.