Kurs za studente francuskog jezika

Kurs je osmišljen za studente Odseka za francuski jezik i književnost. Program kursa je poseban spoj standardnog i konverzacijskog kursa.

Kurs se sastoji iz osam tematskih jedinica, na način da se jedna tema obrađuje u toku jedne sedmice. Na časovima standardnog kursa, studenti dobijaju leksičku podlogu, uče nove izraze i pripremaju se za konverzacijski čas.

Cilj kursa je da studenti unaprede svoje govorne veštine, poznavanje francuskog jezika i kulture, kao i poznavanje kolokvijalnog francuskog jezika, koji je danas sve prisutniji među mladima.

Modul kursa

Kurs  za studente francuskog jezika

Broj časova sedmično

2 x sedmično po 2 časa

Trajanje

8 sedmica

Da bi ste upisali kurs potrebno je da budete student Odseka za francuski jezik i književnost.

Ukoliko imate dodatnih pitanja, tu je naš mejl [email protected]

Izdvojite minut i ispunite prijavu za kurs u nastavku.

  Ime i prezime (obavezno)

  Godište (obavezno)

  E-mail (obavezno)

  Kontakt telefon (obavezno)

  Grad (obavezno)

  Koja ste godina studija (obavezno)
  1234

  Vaša poruka (nije obavezno)