Centar za razvoj turizma

Centar za razvoj turizma okuplja avanturiste, zaljubljenike u prirodu i život u pokretu. Sa obzirom da je turizam u našoj državi nedovoljno razvijen, i pored svih prirodnih potencijala sa kojima raspolažemo, okupili smo se sa ciljem da pružimo svoj doprinos razvoju turizma kao i promociji turističkih potencijala naše države u okruženju i inostranstvu.

Težište našeg rada je na okupljanju mladih ljudi koji su zaljubljenici u putovanja, ali isto tako i koji su spremni kroz lični anganžman da pruže doprinos unapređenju i razvoju turizma u našoj državi.

Neke od naših aktivnosti su:

 • podizanje svesti javnosti
 • lobiranje kod donosilaca odluka
 • treninzi/izgradnja kapaciteta
 • uspostavljanje dijaloga/saradnje sa lokalnim vlastima
 • uspostavljanje dijaloga/saradnje sa nacionalnim vlastima
 • povezivanje sa biznis sektorom
 • konferencije, sastanci
 • obrazovanje
 • umrežavanje
 • implementacija politika
 • javni sastanci

Pridružite se našoj ekipi putoholičara da putujemo i unapređujemo turizam zajedničkim snagama! 🙂