Naučno – istraživački rad

body_back_architecture

Uživajmo u svetu nauke zajedno.

Ovo je mesto gdje želimo pre svega da približimo nauku mladima u osnovnim i srednjim školama kao i studentima prvog i drugog ciklusa.

Cilj je da mladi savladaju osnove naučno – istraživačkog rada, upoznaju se sa metodikom istraživanja i pisanjem naučnog rada po različitim kategorijama. Pored edukativnog karaktera, uloga Centra je i afirmacija mladih naučnika i provođenje konkretnih istraživanja koja će obuhvatati od društvenih, prirodnih, medicinskih pa do tehničkih nauka.

O svemu ćete biti blagovremeno obavješteni.