Istraživanje o stavovima i kvalitetu života u Beogradu

Istraživanje o stavovima i kvalitetu života u Beogradu

Istraživanje o stavovima i kvalitetu života u Beogradu

Naša organizacija sprovodi onlajn istraživanje koje ima za cilj identifikovanje stavova i potreba stanovnika našeg grada. 

Rezultati istraživanja će se koristiti kao jedna od osnova za planiranje i izradu projekata koji imaju za cilj rešavanje nekih od problema sa kojima se naši sugrađani suočavaju.

Istraživanje je anonimno. Za ispunjavanje ankete potreban je 1 minut. Pruži svoj doprinos unapređenu života u našem gradu tako što ćeš ispuniti  anketu u nastavku,  klikom na dugme OVDE

Hvala Vam mnogo, za pruženi doprinos unapređenu života u našem gradu. 🙂