Stipendija ITO fondacije za školsku 2023/24. godinu

Stipendija ITO fondacije za školsku 2023/24. godinu

Stipendija ITO fondacije za školsku 2023/24. godinu

Obaveštavamo vas da je Univerzitet u Beogradu za svoje studente dobio na raspolaganje jednu stipendiju japanske Fondacije ITO za školsku 2023/24. godinu. Osnovni uslovi za odobravanje stipendije su sledeći:

  1. Kandidat mora biti nominovan od strane Univerziteta u Beogradu;
  2. Kandidat mora biti državljanin Republike Srbije (što dokazuje Uverenjem o državljanstvu) koji namerava da na nastavu na odgovarajućoj instituciju u Japanu kao student ili istraživač na poslediplomskom nivou (master program), započne od jeseni 2023. godine i u Japanu provede minimum godinu dana. Oblast istraživanja nije ograničena;
  3. Kandidat mora imati visok uspeh na studijama i visoke lične kvalitete, a takođe i potrebu za finansijskom pomoći;
  4. Kandidat mora po dolasku u Japan kao primalac stipendije ITO fondacije prisustvovati orijentacionom sastanku;

* Bilo bi poželjno da kandidat u određenom stepenu (”to some degree”) govori i čita japanski, ali to nije obavezno.

Imajući u vidu pandemiju izazvanu virusom korona, Vlada Japana može uvesti posebna ograničenja kada je u pitanju putovanje u Japan, te Vas molimo da pažaljivo pročitate uslove za prijavu u Vodiču. ITO fondacija ne daje finansijsku podršku za studiranje na daljinu, izabrani kandidati moraju svoju stipendiju realizovati u Japanu.

Napominjemo da će sa kandidatima koji uđu u uži izbor biti organizovan razgovor, kako bi kandidati mogli dobiti nominaciju Univerziteta u Beogradu.

Dokumenti:

Krajnji rok za dostavljanje kompletne konkursne dokumentacije je 20. septembar 2022. godine.

Dokumentaciju, uz odgovarajuće propratno pismo u kome su navedeni kontakt podaci kandidata, dostaviti na adresu:

Univerzitet u Beogradu, Studentski trg 1, 11000 Beograd.

S obzirom da se sva dokumentacija šalje u Japan, neophodno je da ona bude prevedena na engleski jezik, od strane sudskog tumača.

Izvor: link.