Prijavite se na radionicu omladinske politike

Prijavite se na radionicu omladinske politike

Prijavite se na radionicu omladinske politike

Mreža za mlade Crne Gore će u okviru projekta ‚‚Mladi u fokusu društva” posjetiti 12 omladinskih servisa na teritoriji Crne Gore. U sklopu posjete održaće se radionice na temu normativnog okvira omladinske politike i mehanizama učešća mladih u procesima donošenja odluka ali i predstaviti prvi Pojmovnik omladinske politike.

OBLAST:

omladinska politika

OPIS

Projekat ,,Mladi u fokusu društva” je podržan u okviru programa OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE, koji sprovodi Centar za građansko obrazovanje (CGO) u partnerstvu sa njemačkom fondacijom Friedrich Ebert Stiftung (FES), NVO Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP), NVO Politikon mreža, a u saradnji sa Ministarstvom javne uprave i Ministarstvom evropskih poslova Vlade Crne Gore. Program finansira Evropska unija a kofinansira Ministarstvo javne uprave.

U okviru ovog projekta je već održano nekoliko radionica u različitim gradovima dok slijede radionice u Nikšiću 3.8.2022 u 11 časova, Šavniku 3.8.2022. u 16 časova, Pljevljima 3.8.2022. u 19 časova, Baru 5.8.2022. u 17 časova i Podgorici 8.8.2022. u 19 časova.

USLOVI

Mogu se prijaviti svi zainteresovani.

NAČIN PRIJAVE

Kako biste se prijavili potrebno je popuniti aplikacioni formular.

ROK ZA PRIJAVU:

U toku

Detaljnije na:

https://www.mmcg.me/clanak/predstavljanje-pojmovnika-omladinske-politike-poziv-za-mlade

Izvor: link.