Cambridge ispiti – ispiti za djecu

Cambridge ispiti – ispiti za djecu

Cambridge ispiti – ispiti za djecu

Kembridž engleski: Starters je prvi od tri nivoa ispita Kembridž ispita: Young Learners (YLE) namenjenih djeci u uzrastu od 7 do 12 godina. Ovaj ispit ohrabruje vaše dijete da još od ranog uzrasta uči engleski jezik i kod djece razvija pozitivan stav prema testovima jezika.

Nivo kompetencije: pripremni.

Na ovom ispitu vaše dijete treba da pokaže sposobnost da:

  • prepozna boje
  • usmeno odgovori na vrlo jednostavna pitanja koja se tiču njega samog
  • na elementarna pitanja da pismeni odgovor od jedne riječi

Kembridž engleski: Movers je drugi od tri nivoa Kembridž ispita: Young Learners (YLE) za djecu između 7 i 12 godina. Ovaj ispit vaše dijete ohrabruje da u stvarnim životnim situacijama komunicira na engleskom jeziku i da usvoji pozitivan stav prema testovima jezika.

Nivo kompetencije: početnički = A1 po Zajedničkom evropskom referentnom okviru za jezike (ZEROJ).

Na ovom ispitu vaše dijete treba da pokaže sposobnost da na engleskom jeziku:

  • razumije osnovne instrukcije
  • popuni jednostavan formular i odgovori na pitanja o sebi
  • odgovori na pitanja i zapiše jednostavne podatke (kao što su dani u nedjelji, sati u danu ili imena) koje čuje ili pročita u priči za djecu

Kembridž engleski: Flyers je ispit na najvišem od tri nivoa Kembridž  ispita: Young Learners (YLE) namenjenih djeci između 7 i 12 godina. Ovaj ispit pokazuje da vaše dijete razumije i da može da koristi engleski jezik u jednostavnim svakodnevnim situacijama.

Nivo kompetencije: osnovni = A2 po Zajedničkom evropskom referentnom okviru za jezike (ZEROJ).

Na ovom ispitu vaše dijete treba da pokaže sposobnost da na engleskom jeziku:

  • objasni razlike između dvije priče ili dvije slike
  • napiše ili ispriča neku priču
  • postavlja pitanja koristeći prošlo vrijeme