Kako izraziti sreću na engleskom jeziku?

Kako izraziti sreću na engleskom jeziku?

Kako izraziti sreću na engleskom jeziku?

Teško je izraziti svoje emocije, bile one pozitivne ili negativne. Nekada nailazimo na poteškoće kada ih pokušavamo izraziti na maternjem jeziku, a pogotovo kada se koristimo nekim jezikom koji je nama stran. Kada učimo novi jezik, bitno je naučiti koristiti razne izraze i poslovice, pogotovo kada su u pitanju emocije. U engleskom jeziku postoje određeni idiomi i fraze prilikom izražavanja osjećanja. U ovom članku bavićemo se idiomima koje izvorni govornici engleskog jezika koriste najčešće kada izražavaju sreću.

  • On cloud nine

Ova fraza je veoma slična frazi u našem jeziku, a njen prevod bi bio – na sedmom nebu, ili na vrhu svijeta.

  • Like a dog with two tails

Ovakav izraz nije čest u našem jeziku, i njegov doslovan prevod bi bio – kao pas sa dva repa. Izvorni govornici često koriste ovaj izraz, a odnosi se na pse koji najčeš svoju sreću pokazuju tako što uzbuđeno mašu repom.

  • Jump for joy

Naš ekvivalent ovog izraza bi bilo – skakati od sreće. Ovaj izraz se češće koristi kada je neko toliko srećan da skače, smije se i viče od sreće.

  • Grin from ear to ear

Ovo je još jedan od izraza koji mi često koristimo kada želimo da kažemo kako smo srećni, a to je kada je neko toliko srećan da se „smije od uha do uha“.

  • Pleased as a punch

Kada si „pleased as a punch“ znači da seoma srećan i zadovoljan. Ovaj izraz je vezan za lik gospođe Punch iz lutkarske predstave.