Spengliš – mešavina španskog i engleskog

Spengliš – mešavina španskog i engleskog

Spengliš – mešavina španskog i engleskog

Na tlu Severne Amerike, spengliš (šp. espanglish) definiše se kao hibridni jezik, iako zvanično nije priznat kao jedan od svetskih jezika. Najčešće se definiše kao spoj engleskog i španskog, nastao među migrantima iz Hispanske Amerike. Prvi put se javlja tokom četrdesetih godina XX veka, a ovaj termin uvodi lingvista Salvador Tio (šp. Salvador Tío).

 

Ovaj jezik se javlja kod govornika španskog i engleskog i svedoči o jakom uticaju engleskog jezika na sve svetske jezike. Prilikom kontakta ova dva jezika dolazi do stvaranja hibridnih reči, promena u okviru rečenične strukture, kao i glasova i njihovog izgovora. Neki od primera su:

  • Parquear: od engleske reči „parking“ izveden je glagol na španskom
  • Ir de shopping: spojene su španska konstrukcija IR DE (ići u) i engleska reč za kupovinu
  • Forgetear: glagol nastao od engleskog „to forget“; istog značenja ali prilagođen španskom jeziku
  • María recientemente tuvo un baby y está bien cute. – moguće je da se u istoj rečenici jave reči iz oba jezika

U nastavku se nalazi primer jednog razgovora osoba koje koriste spengliš:

  • Anita: «Hola, good morning, ¿cómo estás?»
  • Mark: «Fine, y tú?»
  • Anita: «Todo bien. Pero tuve problemas parqueando my car this morning
  • Mark: «Sí, I know. Siempre hay problemas parqueando in el área at this time».

Danas ovaj jezik koristi oko 40 miliona ljudi i postoji dosta različitih varijanti, bez tačno određenih jezičkih pravila. Svaki govornik ima slobodu da odluči kada i koliko će koristiti spengliš. Vremenom je upotreba spengliša sve prisutnija u novinama, na televiziji, kao i na filmu. Najuočljivija je upotreba spengliša u muzici, posebno u regetonu (šp. reggaetón) ili baćati (šp. bachata).

Ovaj jezik je veoma često bio kritikovan, ali to naravno nije moglo da spreči njegovo širenje i upotrebu, pa se zbog toga mnogi lingvisti danas bave proučavanjem karakteristika spengliša. Postoje i termini: ingañol, ingléspañol, espanglés, espanglish, ali se najviše koriste spengliš (na engleskom) i espangliš (na španskom). Osim ove hibridne mešavine, postoji i spoj španskog i brazilskog portugalskog koji se naziva portunjol (šp. portuñol).

Svima onima koje je ova tema zainteresovala preporučujemo da pogledaju film Spanglish iz 2004. godine koji najbolje prikazuje upotrebu ovog jezika u Sjedinjenim Američkim Državama.

Autor članka: prof. španskog jezika Olivera Pukšić