Priručnik za ispunjavanje aplikacije za studije u Rusiji

Priručnik za ispunjavanje aplikacije za studije u Rusiji

Priručnik za ispunjavanje aplikacije za studije u Rusiji

Poštovani kandidati, drago nam je da ste izrazili želju da počnete sa studijima u Rusiji. Vjerovatno ste se već napravili profil na sajtu Education-in-Russia.com, a mi smo tu da vam olakšamo sam proces prijavljivanja i popunjavanja formulara.


Nakon što ste kreirali profil na sajtu, dostupno vam je kreiranje prijave. Kako biste to uradili, pritisnite Moje prijave („Мои заявки“/„My applications“) u gornjem meniju, te na otvorenoj stranici pritisnite “+ Kreirati novu prijavu” (“+ Создать новую заявку”/”+ Create new application”) sa desne strane. Imate mogućnost da napravite samo jednu prijavu.


Odmah ćete biti premještani u novu prijavu. Kada kasnije budete trebali ponovo otvoriti istu prijavu, moći ćete je pronaći na stranici Moje prijave („Мои заявки“/„My applications“), a radi popunjavanja iste pritisnite njen broj.


Kako biste poslali prijavu na razmatranje:
1. Unestie lične podatke.
2. Izaberite smjer, nivo obrazovanja, univerzitet.
3. Priložite sve neophodne* i dodatne dokumente.
4. Isprintajte anketu, stavite potpis olovkom, skenirajte potpisani dokument, te ga aplodujte na sajt.
5. Pošaljite prijavu na razmatranje.

Kako bismo primili vašu prijavu, neophodno je da do 20. februara priložite sljedeću dokumentaciju:
1. Skeniranu kopiju pasoša.
2. Skeniranu kopiju diplome i dodatka diplomi s ocjenama/izvod iz studentske knjižice s ocjenama iz položenih ispita.
3. Skeniranu prijavu koju ste svojeručno potpisali.


Obratite pažnju!

Ako niste priložili neophodnu dokumentaciju i niste pritisnuli „poslati na razmatranje“, vaša prijava se NE SMATRA PRIHVAĆENOM. Vrlo je bitno da do 20. februara status vaše prijave postane „Na razmatranju“ („На проверке“/„On verification“). Status „Nacrt“ („Черновик“/„Draft“) znači da niste završili postupak prijavljivanja.

Redigiranje prijave nije moguće nakon što ste je poslali na razmatranje, ali kasnije ćete ponovo dobiti tu mogućnost kad će Komisija za odbor razmotriti prijavu i vratiti vam je uz komentar (najčešće uz molbu da unesete neke izmjene u anketu-prijavu ili dodate neke dokumente).


Molimo vas, ako ste u prilici, da odmah priložite prijevode dokumenata (pasoša te potvrde o steknutom obrazovanju). Ove godine se dozvoljava da priložite te prijevode kasnije, ali mnogo ćete olakšati proces prijavljivanja i nama, i sebi. Molimo vas da iskoristite tu mogućnost samo ukoliko zaista ne stižete da priložite prijevod do 20. februara.


Nadamo se da je naša instrukcija bila od koristi 🙂


Ukoliko imate dodatna pitanja, stojimo vam na raspolaganju 

Izvor: studirajurusiji.wordpress.com