Povratni glagoli u španskom jeziku

Povratni glagoli u španskom jeziku

Povratni glagoli u španskom jeziku

Svakog jutra se probudim i odem u kupatilo. Tamo se istuširam i očešljam. Nakon toga se obučem, a volim i da se našminkam.

U uvodnim rečenicama koristili smo povratne glagole (šp. verbos reflexivos) koji će biti tema našeg današnjeg članka. Baš kao i u našem jeziku, u španskom se koriste povratni glagoli koji se lako prepoznaju jer u sklopu infinitiva imaju povratnu zamenicu SE. Lični glagolski oblici se grade veoma jednostavno: najpre povratnu zamenicu prilagodimo licu (ME, TE, SE, NOS, OS, SE) i zatim dodamo odgovarajući oblik glagola. Kada je reč o negaciji, na prvo mesto dolazi NO, potom povratna zamenica i na kraju glagolski oblik. Evo i nekoliko primera:

Cada día me levanto a las 7. – Svakoga dana ustajem u 7.

Mi hermana se peina delante de su espejo. – Moja sestra se češlja pred ogledalom.

Su padre se llama Rafael. – Njegov otac se zove Rafael.

Povratne glagole možemo podeliti u nekoliko grupa:

  1. Povratni glagoli koji predstavljaju radnju koju subjekat vrši sam na sebi:

Acostarse, bañarse, cepillarse, ducharse, lavarse, levantarse, llamarse, peinarse, vestirse

  1. Povratni glagoli koji predstavljaju zajedničku radnju više subjekata:

Amarse, besarse, conocerse, pelearse

  1. Povratni glagoli čija radnja nije prethodno planirana:

Caerse, confundirse, olvidarse, perderse, romperse

  1. Povratni glagoli koji označavaju promenu fizičkog stanja ili mesta boravka:

Acercarse, alejarse, callarse, cansarse, dormirse, enfermarse, mojarse, moverse, mudarse

  1. Povratni glagoli koji predstavljaju promenu društvenog statusa ili bračnog stanja:

Casarse, divorciarse, empobrecerse, enriquecerse, graduarse

  1. Povratni glagoli kojima se označava neka emocionalna promena:

Aburrirse, alegrarse, calmarse, divertirse, enamorarse, enojarse, fiarse, preocuparse

  1. Povratni glagoli čije se značenje menja ako nisu povratni:

Despedir y despedirse; ir e irse; llevar y llevarse; meter y meterse; parecer y parecerse

  1. Povratni glagoli koji su uvek povratni:

Acordarse, apropriarse, arrepentirse, atreverse, equivocarse, esforzarse, quejarse

Autor članka: prof. španskog jezika Olivera Pukšić