Zašto vas u španskom jeziku zbunjuju prilozi TAMBIÉN i TAMPOCO?

Zašto vas u španskom jeziku zbunjuju prilozi TAMBIÉN i TAMPOCO?

Zašto vas u španskom jeziku zbunjuju prilozi TAMBIÉN i TAMPOCO?

Prilikom učenja španskog jezika, mnogima je teško ili zbunjujuće razumeti kada se koristi reč TAMBIÉN (takođe) a kada TAMPOCO (niti). Ove dve reči predstavljaju priloge u španskom jeziku i služe da pokažu usaglašenost sa onim što je prethodno izrekao naš sagovornik. Međutim njihova upotreba se znatno razlikuje i s toga ćemo vam u nastavku objasniti kada se koriste i kakvo značenje mogu imati ove dve, naizgled, slične reči.

  • TAMBIÉN je prilog koji se koristi za izražavanje našeg slaganja, istih misli i usaglašavanja sa potvrdnom izjavom koju je izneo naš sagovornik. U takvim slučajevima, ovaj prilog prevodi se kao TAKOĐE a primer njegove upotrebe možemo videti u sledećem dijalogu:

Andrés: Estoy orgulloso de mis hijos. (Ponosan sam na svoju decu.)

Rubén: Yo también. (I ja takođe.)

Andrés: Tengo hambre. (Gladan sam.)

Rubén: Yo también. (I ja takođe.)

Andrés: A mí me gusta viajar. (Volim da putujem.)

Rubén: A mí también. (I ja takođe.)

  • Pored navedene upotrebe reč TAMBIÉN se koristi i kada se želi izneti još dodatnih informacija prilikom razgovora.

– Quiero conocer otras culturas y aprender lenguas nuevas. También me gustaría probar su cocina.

(Želim da upoznam druge kulture i naučim nove jezike. Takođe bih voleo da probam njihovu kuhinju.)

*también se često može prevesti i kao: i ja isto.

  • TAMPOCO je prilog koji se koristi za izražavanje naše usaglašenosti, istomišljenosti ili istih misli, ali sa negativnom/odričnom izjavom našeg sagovornika. U takvom kontekstu, ovaj prilog se prevodi kao NITI, a njegovu upotrebu možemo bolje razumetu na osnovu sledećeg dijaloga.

Andrés: No vivo con mis padres. (Ne živim sa roditeljima.)

Rubén: Yo tampoco (vivo con mis padres). (Niti ja. / Ni ja.)

Andrés: No fumo. (Ne pušim.)

Rubén: Yo tampoco (fumo). (Niti ja. / Ni ja.)

Andrés: No tengo frío. (Nije mi hladno.)

Rubén: Yo tampoco. (Niti meni. / Ni meni.)

Andrés: A mí no me gusta viajar en tren. (Ne volim da putujem vozom.)

Rubén: A mí tampoco. (Niti ja. / Ni ja.)

– Pored navedene upotrebe reč TAMPOCO se koristi i kada se želi dodati još negiranih izjava prilikom razgovora.

– No quiero conocer otras culturas y aprender lenguas nuevas. Tampoco me gustaría probar su cocina.

(Ne želim da upoznam druge kulture i naučim nove jezike. Niti bih voleo da probam njihovu kuhinju.)

*tampoco se u srpskom jeziku često prevodi i kao: ni ja; ni meni.

 

Autor teksta: prof. španskog jezika Marija Jevtić