Rezultati konkursa za projekat Metodička praksa za studente Filološkog fakulteta u Banjaluci

Rezultati konkursa za projekat Metodička praksa za studente Filološkog fakulteta u Banjaluci

Rezultati konkursa za projekat Metodička praksa za studente Filološkog fakulteta u Banjaluci

Tokom školske godine 2020/2021 studentima Filološkog fakulteta Univerziteta u Banjaluci, omogućeno je da u okviru naše organizacije obavljaju plaćenu metodičku praksu. Za sam projekat je vladalo veliko interesovanje od strane studenata a kandidati koji su ispunili sve uslove u narednom vremenskom periodu će da prođu kroz dodatnu usavršavanje kada je u pitanju metodička praksa.

Spisak kandidata koji učestvuju u projektu:

NJEMAČKI JEZIK (IV godina)  
  • Kristina Gajić 
  • Monika Grizelj
  • Milana Vojvodić
  • Denisa Delić
ENGLESKI JEZIK (III i IV godina)
  • Dijana Đuranović (IV godina)
  • Bojana Nikolić (IV godina)
  • Tina Vidović (III godina)
  • Nina Reljić (III godina)
ITALIJANSKI JEZIK (IV godina)
  • Dajana Trtić (IV godina)