QUEDAR i QUEDARSE – slični glagoli sa različitim značenjima

QUEDAR i QUEDARSE – slični glagoli sa različitim značenjima

QUEDAR i QUEDARSE – slični glagoli sa različitim značenjima

Nešto tako jednostavno kao što je učenje značenja stranih reči, ponekad može biti veoma komplikovano. Postoje reči koje u različim situacijama i kontekstima mogu dobiti potpuno novo značenje što često može izazvati zabune prilikom korišćenja i razumevanja nekog jezika.

Ova pojava polisemije, tj. višeznačnosti jedne reči je u španskom jeziku u velikoj meri zastupljena. U slučaju glagola značenje može uveliko varirati u zavisnosti od toga da li koristimo obični infinitiv glagola ili njegov povratni oblik sa povratnom zamenicom SE.

Danas pišemo o svim mogućim značenjima španskog glagola QUEDAR čije je prvobitno značenje – ostati. Ovaj glagol je vrlo čest u španskom jeziku i može se koristiti u raznovrsnim situacijama a da pritom u svakoj od njih ima različito značenje, i jako je bitno obratiti pažnju na reči sa kojima se upotrebljuje.

Upotreba oblika QUEDAR

 1. Prilikom organizovanja susreta i sastanaka sa značenjem naći se:
 • ¿A qué hora quedamos?¿Dónde quedamos? (Kada se nalazimo? Gde se nalazimo?)
 1. U značenju dogovarati se. U ovom slučaju se koristi sa predlogom EN:
 • Quedamos en que yo me ocupaba de hacer la comida y tú de lo demás. (Dogovorili smo se da ću se ja pobrinuti za spremanje hrane, a ti za sve ostalo.)
 1. Kada pričamo o ishodu neke situacije ili o uticaju nečega na nekoga sa značenjem ispasti:
 • El libro quedó (Knjiga je ispala odlična.)
 1. U značenju ostati:
 • Me quedan solo 100 euros para terminar el mes. (Ostaje mi samo 100 eura da izguram mesec.)
 • No queda nada de agua. (Nije ostalo nimalo vode.)
 1. Kada želimo da kažemo koliko nam je ostalo vremena do nečega:
 • Solo quedan dos horas para llegar a Santander. (Ostalo je samo još 2 sata do dolaska u Santander.)
 • Aún quedan 20 minutos para que termine la película. (Ostaje još 20 minuta do kraja filma.)

 

Upotreba oblika QUEDARSE

 1. U značenju ostati (negde/na nekom mestu):
 • En el viaje de vacaciones nos quedamos 10 días en Mallorca. (Na odmoru smo ostali 10 dana na Majorci.)
 • Cuando vaya a Barcelona me quedaré en casa de unos amigos. (Kada odem u Barselonu ostaću/biću u kući jednih prijatelja.)
 1. Kada se priča o promeni neke situacije i koristi se uz prideve:
 • El niño se ha quedado dormido. (Dečak se uspavao.)
 1. U značenju zadržati:
 • Se ha quedado con todos mis libros y no me los quiere devolver. (Zadržao je sve moje knjige i ne želi da mi ih vrati.)

 

 

Autor teksta: prof. španskog jezika Marija Jevtić