Arapski uticaj na špansku kulturu

Arapski uticaj na špansku kulturu

Arapski uticaj na špansku kulturu

Početkom osmog veka, tačnije 711. godine, Arapi predvođeni Tarikom Zijadom pobeđuju i ubijaju aktuelnog vladara don Rodriga u čuvenoj bici kod Gvadaletea na Iberijskom poluostrvu. Nakon toga Tarik ne predaje vlast Vizigotima već nastavlja sa daljim osvajanjima i uz pomoć 18000 vojnika vrlo brzo uspostavlja vlast nad skoro celim poluostrvom. Samo su severni predeli ostali slobodni zato što tamo nije bilo obradivih površina i bilo je previše planina, a to nije odgovaralo Arapima. Teritorija koju su osvojili i kojom su vladali veoma dugo zvala se Al-Andalus.

Tokom skoro osmovekovne vladavine arapske dinastije su imale jak uticaj na kulturu, jezik i arhitekturu Španije koju danas poznajemo. U nastavku ćemo pomenuti neke od najvažnijih uticaja:

  1. Mosarapi (šp. los mozarabes) bili su hrišćani koji su sačuvali veru i jezik, a preuzeli način oblačenja, nauku, običaje i ishranu od Arapa. Mosarapski je bio romanski dijalekat koji su koristili u komunikaciji jer je imao gramatičke karakteristike romanskih jezika, a arapsku leksiku. Nije imao svoje pismo jer je bio samo govorni jezik, pa je zbog toga korišćeno arapsko pismo za zapisivanje.
  2. Arapi su dali veliki doprinos leksici španskog jezika. Oko 4000 reči vodi poreklo iz arapskog jezika mada danas dosta njih nije u upotrebi. Reči poput almohada, alfombra, algodón, alcalde, azucar, limón, ojalá samo su neke od onih koje se koriste i danas u svakodnevnom govoru.
  3. Zahvaljujući Arapima na ovo područje je došao i sistem brojeva. Mnogo knjiga iz oblasti medicine, matematike, fizike i astronomije prevedeno je sa arapskog na latinski jezik. U najvećem i najnaseljenijem gradu ovog perioda, Kordobi, nalazila se i biblioteka sa oko pola miliona knjiga. Ovaj grad je bio poznat kao nevesta Andaluzije ali i najlepši grad Evrope.
  4. Kada je reč o arhitekturi, lukovi, floralni elementi i geometrijski motivi predstavljaju arapske inovacije. Najpoznatije ostvarenje je La Mezquita koja se nalazi u Kordobi, a njenu izgradnju je započeo Abd al Rahman I 785.godine. U IX i X veku bila je simbol grada i međunarodnog prestiža, a hrišćani su u središtu odaje za molitvu izgradili kapelu Uspenje presvete Bogorodice 1523. godine koja je narušila prvobitni izgled džamije u kojoj se nalaze tri muzeja, kao i dvorište narandži koje ima 5 fontana.

Alkasaba (šp. Alkazaba) predstavlja palatu iz 11. veka koja je karakteristična po mavarskoj arhitekturi. Oko palate su podignuta dva reda zidina, a ispred ulaza tri kako bi se protivnik zavarao. Danas se ovde nalazi arheološki muzej koji je moguće posetiti.

Kraljica mavarske arhitekture je svakako Alhambra u Granadi. Ona predstavlja remek delo zahvaljujući ornamentici i materijalima koji su korišćeni. Sama tvrđava se nalazi iznad grada tako da je njen strateški položaj izvanredan. U sklopu ovog utvrđenja se nalaze zvanična palata, privatna palata, vladarska rezidencija i prostori za odmor. U sklopu utvrđenja su takođe fontana i dvorište lavova koji čine dvorac lavova.

Da li ste imali prilike da posetite Al-Andalus?

Autor: Prof. španskog jezika Olivera Pukšić