Španska dva poljupca

Španska dva poljupca

Španska dva poljupca

Širom sveta svaki narod ima svoje posebne običaje, koje praktikuje prilikom pozdravljanja i susretanja sa ljudima, u skladu sa svojom kulturom i moralnim načelima. Tako mi praktikujemo tri poljupca, kao Rusi i Francuzi. Amerikanci se uglavnom pozdravljaju jednim poljupcem, dok istočne civilizacije izbegavaju bilo kakve bliske fizičke kontakte prilikom pozdravljanja. Za razliku od mnogih naroda, Španci praktikuju dva pozdravna poljupca u obraz, prvi u desni, drugi u levi. Šta mislite, odakle potiče takav običaj?

Španci važe za jedan veoma gostoprimljiv i ljubazan narod. Imaju veselu i opuštenu narav, ne vole tišinu i ćutanje, vole da se druže i da iskazuju naklonost i prisnost jedni drugima. Vrlo rado se ljube, i uvek su raspoloženi za takav vid pozdravljanja, bilo da se radi o pozdravima između žena, žena i muškaraca ili samo muškaraca (iako je takav vid pozdrava među muškarcima uglavnom zastupljen samo kod bliskih prijatelja i članova porodice).

To je jednostavno deo njihove kulture. Bilo da je u pitanju upoznavanje osobe, susret sa dragim prijateljem, okupljanje porodice za vreme i posle praznika, ili slučajan susret nekog poznanika – uvek su tu i dva poljupca.

Od kada datira ova tradicija pozdravaljanja među Špancima – nije poznato – ali je poznato da će vas prilikom dolaska u njihovu zemlju, čak i ako ste stranac, sigurno dočekati raširenih ruku i sa obavezna dva poljupca u obraz. Vaše je samo da ih ne smatrate previše ozbiljnima i navalentnima i da se opustite, jer jedino što oni žele je da pokažu svoju srdačnost i gostoprimljivost i da uživate u njihovom društvu.

Autor: prof. španskog jezika Marija Jevtić