Pridevi u španskom jeziku

Pridevi u španskom jeziku

Pridevi u španskom jeziku

Pridevi u španskom jeziku, baš kao i u srpskom, pripadaju grupi promenljivih vrsta reči. Imaju oblike za oba roda (španski nema srednji rod!) i oba broja i slažu se sa imenicom uz koju stoje. Mogu stajati ispred ili iza imenice, u zavisnosti od toga da li izražavaju neku subjektivnu ili objektivnu karakteristiku.

Pridevi muškog roda se najčešće završavaju na –O ili –OR: vago (lenj), trabajador (vredan), guapo (lep).

Pridevi ženskog roda imaju –A umesto –O za muški rod ili samo dodaju -A: vaga (lenja), trabajadora (vredna), guapa (lepa).

Postoje i pridevi koji imaju jedinstven oblik za oba roda: valiente (hrabar/hrabra), cruel (okrutan/okrutna), inteligente (inteligentan/inteligentna).

Množinu grade isto kao i imenice, dodaju –S ili –ES: vagos (lenji), trabajadores (vredni), guapos (lepi).

Kada govorimo o poređenju prideva, postoje tri stupnja:

  • MÁS+ PRIDEV+ QUE- osobina izražena pridevom je prisutnija: más grande que (veći), más caro que (skuplji)
  • MENOS+ PRIDEV+ QUE- osobina izražena pridevom je manje prisutna: menos trabajador que (manje vredan), menos valiente que (manje hrabar)
  • TAN+ PRIDEV+ COMO- osobina izražena pridevom je jednako prisutna: tan alto como (iste visine), tan rápido como (jednako brz)

Važno je da u ovom slučaju vodimo računa zato što kod poređenja imenica koristimo oblik TANTO/TANTA (Tengo tantas flores como tú.- Imam isto cveća koliko i ti./ Tengo tanto dinero como tú.- Imam isto novca kao i ti.), a kod prideva koristimo samo oblik TAN za oba roda!

Postoje 4 prideva koja imaju nepravilnu komparaciju:

  • BIEN/BUENO- MEJOR
  • MAL/MALO- PEOR
  • GRANDE- MAYOR (stariji)
  • PEQUEÑO- MENOR (mlađi)

Autor: prof. španskog jezika Olivera Pukšić