Prezent u španskom jeziku

Prezent u španskom jeziku

Prezent u španskom jeziku

Sadašnje vreme (prezent) u španskom jeziku se koristi za pričanje o sadašnjim događajima, o uobičajenim stvarima, rutinama ili radnjama koje se ponavljaju, odnosno koje su učestale. Gradi se kada se na osnovu glagola dodaju nastavci za prezent. Već smo ranije, kada smo pisali o glagolima, napomenuli da postoje tri grupe glagola u španskom jeziku: glagoli čiji se infinitivi završavaju na -AR, -ER, -IR.

UPOTREBA PREZENTA

  • Za pričanje o činjenicama i uopštenim stvarima:

Este es Manolo, tiene 24 años y es estudiante de Economía.

  • Za pričanje o rutinama:

Cada martes juega al fútbol.

  • Za pričanje o radnji koja traje već neko vreme:

Juega al fútbol desde hace cinco años.

  • Za buduće radnje koje se planiraju u sadašnjosti uz naglašavanje trenutka u kom će se navedena radnja izvršiti:

El próximo domingo su equipo participa en un campeonato.

GRAĐENJE PREZENTA

Prezent španskog jezika se gradi tako što se sklone infinitivni završeci (-AR, -ER, -IR), i dodaju odgovarajući nastavci za svako lice. Nastavci za lica su različiti za svaku grupu glagola, što se može videti u prikazanoj tabeli.

Lice -AR
hablar
-ER
aprender
-IR
vivir
yo hablo aprendo vivo
hablas aprendes vives
él/ella/usted habla aprende vive
nosotros/-as hablamos aprendemos vivimos
vosotros/-as habláis aprendéis vivís
ellos/ellas/ustedes hablan aprenden viven

Pored pravilnih glagola koji se grade prema navedenom principu dodavanja nastavaka za lica, postoje i nepravilni glagoli koji imaju svoju posebnu nepravilnu promenu kroz lica, kako u prezentu, tako i u ostalim vremenima.

Autor: prof. španskog jezika Marija Jevtić