Putno zdravstveno osiguranje za učesnike kulturnih razmena

Putno zdravstveno osiguranje za učesnike kulturnih razmena

Putno zdravstveno osiguranje za učesnike kulturnih razmena

Svaki put kada putujete izvan granica vaše države potrebno je da se uz sebe imate putno-zdravstveno osiguranje u slučaju da vam je potrebna medicinska nega za vreme vašeg boravka u inostranstvu.

S obzirom na to da nam je sigurnost naših kandidata na prvom mestu, uspostavili smo saradnju sa nemačkom osiguravajućom kućom koje posluje već 60 godina i koja nudi pakete posebno skrojene za programe kulturnih razmena. Osiguranje pokriva i COVID-19, što je svakako jedna od najvećih prednosti ovog osiguranja.

Paket osiguranja za učesnike programa kulturnih razmena uključuje sledeće:

  • zdravstveno osiguranje uključujući i COVID-19
  • podršku u hitnim slučajevima
  • lično osiguranje od odgovornosti
  • osiguranje u slučaju nesreće
  • osiguranje prtljaga

Zdravstveno osiguranje

Zdravstveno osiguranje podrazumeva lečenje blažih oboljenja poput prehlade, upale grla i slično. Osigurana suma nije ograničena, što znači da pregledi, lekovi, medicinska pomagala koja vam lekar propiše za novonastalo oboljenje u toku vašeg boravka u inostranstvu, se refundiraju u potpunosti bez obzira na iznos. Određena ograničenja postoje kod zubnih intervencija u iznosu od 500 do 1500 evra u zavisnosti od slučaja.

Podrška u hitnim slučajevima

Podrazumeva konstantnu podršku u slučaju da vam se desi hitan slučaj. To može da podrazumeva, ali nije ograničeno na: gubitak bankovnih kartica ili novca, gubitak putnih dokumenata, hitan povratak kući, hitan dolazak jedne osobe iz vaše porodice. Suma novca koju vam osiguranje pokriva je od 1.600,00 do 12.000,00 evra ili u visini cene karte u ekonomskoj klasi.

Lično osiguranje od odgovornosti

Osiguranje od odgovornosti znači da osiguranje snosi troškove ukoliko dođe do slučajnog oštećenja imovine porodice u kojoj boravite, do fizičke povrede nekoga iz porodice u kojoj boravite, i slično. Ovaj deo osiguranja ne uključuje štete nanesene na automobilu ukoliko kandidat koristi automobil porodice u toku boravka u programu.

Osiguranje u slučaju nesreće

U slučaju da dođe do ozbiljnih povreda, lomova ili sličnih povreda izazvanih nesrećnim slučajem, osiguranje snosi troškove u visini od 10.000,00 do 105.000,00 evra u zavisnosti od težine povrede.

Osiguranje prtljaga

Osiguranje snosi troškove u visini od 2.000,00 evra i 50% vrednosti stvari koje ste imali u prtljagu u slučaju krađe, nesreće, oštećenja usled nevremena, požara, ili više sile.

Zašto koristiti baš ovaj paket osiguranja: 

  • osiguranje skrojeno prema potrebama programa
  • jednostavna online aplikacija i asistencija 24/7
  • automatska aktivacija polise osiguranja u trenutku izlaska iz vaše države
  • jednostavna refundacija u slučaju skraćenja boravka u programu
  • neograničeno lekarsko osiguranje i pokriće u slučaju oboljenja od COVID-19

Napominjemo da su informacije u ovom članku informativnog karaktera te da za detaljne informacije treba da nam se obratite direktno.

Možete nas kontaktirati putem maila [email protected] ili broja telefona +381 65 662 53 25.