Kako da sa lakoćom položite usmeni deo TOEFL ili IELTS ipita

Kako da sa lakoćom položite usmeni deo TOEFL ili IELTS ipita

Kako da sa lakoćom položite usmeni deo TOEFL ili IELTS ipita

Kako da sa lakoćom položite usmeni deo TOEFL ili IELTS ipita

TOEFL i IELTS su dva glavna međunarodno priznata ispita kojima se dokazuje nivo znanja engleskog jezika. Oba ispita pored pismenog dela testiraju i koliko dobro pričate na engleskom jeziku. Iako se ovi ispiti razlikuju u svojoj strukturi, naši saveti će vam pomoći da sa lakoćom osvojite dosta poena na usmenom delu i jednog i drugog.

1. Istražite strukturu ispita
Najbitnija stvar koju treba da uradite pre nego što počnete da se pripremate za ove ispite je da pronađete informacije o tome kako su ispiti strukturirani na njihovim veb sajtovima. Obavezno pročitajte pažljivo šta se od vas traži na ispitu ili zamolite svog nastavnika da vam objasni. Ukoliko znate šta vas očekuje na ispitu imaćete i više samopouzdanja, a razumevanje šta treba da uradite u svakom odeljku pomoći će vam da budete sigurni da ispunjavate sve potrebne uslove.

2. Vodite računa da zapravo odgovorite na sva pitanja
Ispitanici su obučeni da uoče ljude koji su memorisali odgovore pred izlazak na ispit. Jedan od načina na koji oni to lako uoče je kada ljudi daju odgovor koji je povezan sa pitanjem, a zapravo ne sadrži konkretan odgovor na njega. Obavezno slušajte pitanja ili ih pažljivo pročitajte i dajte odgovor na sve date stavke. Možete dodati još informacija pored toga, ali neka vam bude prioritet da obuhvatite sve informacije koje treba da date kako biste zapravo odgovorili na pitanje.

3. Pripremite se dobro, ali ne učite odgovore napamet
Obavezno obuhvatite sve osnovne informacije za koje znate da će vam trebati za ispit. Razmislite o tome kako da razgovarate o svojoj prošlosti, ciljevima za budućnost, stvarima koje vam se sviđaju (ili ne sviđaju), vašem svakodnevnom životu i mestu u kojem živite. Sve su ovo uobičajene teme o kojima se postavljaju pitanja u uvodnom delu usmenog ispita . Međutim, nikako ne učite napamet odgovore na pitanja. Ispitivač može lako da prepozna memorisan odgovor i samim tim oduzme poene zbog toga.

4. Vežbajte specifičan vokabular vezan za vaš život i interesovanja
Raspon vašeg vokabulara je jedan od odlučujućih faktora kada je u pitanju broj poena koji ćete dobiti na ispitu. Kako biste dobili veći broj poena, potrebno je da koristite specifičan, napredni vokabular dok pričate o svom životu i interesovanjima. Na primer, uporedite ove dve izjave:

“I have a pet dog. She stays with someone when I am at work.”

“I have a golden retriever. She stays with a dog­sitter when I am at work.”

Samim tim što je specifičniji, drugi odgovor demonstrira napredniji nivo engleskog jezika. Sve dok imate dovoljno vremena, dodajte neke dodatne informacije u svoje odgovore. Dodavanje više detalja pomaže vam da pokažete raspon vašeg vokabulara. Takođe vam pomaže da pokažete znanje specifičnih rečni ili zanimljivih struktura rečenica. Za svako pitanje navedite glavni odgovor, a zatim objasnite zašto ste izabrali isti i dodajte primer, ukoliko je to potrebno. Ako postoji prilika da upotrebite zanimljivu ili naprednu strukturu rečenica, obavezno je iskoristite.

5. Vodite računa o vremenu
Na usmenom delu TOEFL ispita ćete za odgovor na neka pitanja imati na raspolaganju jedan minut, a za neka čak samo 45 sekundi. Zato vodite računa da odgovorit na sve potrebne stavke i raspodelite dovoljno vremena za svaku.

Autor: prof. engleskog jezika Magdalena Tešanović