Česte greške u pisanju na engleskom jeziku

Česte greške u pisanju na engleskom jeziku

Česte greške u pisanju na engleskom jeziku

U ovom tekstu ćemo se baviti nekim od najčešćih grešaka u pisanju na engleskom jeziku, kao i načinima na koje možete da izbegnete pravljenje istih. Prepoznavanjem sledećih grešaka možete poboljšati pismene veštine i predstaviti svoj tekst drugima bez ikakvog ustručavanja.

 1. Nepotrebno smenjivanje vremena
  Jedan od češćih problema koji se može videti u pisanju na engleskom jeziku je nepotrebno smenjivanje prošlih, sadašnjih i budućih vremena. Promena više glagolskih vremena unutar rečenice može čitaocu otežati praćenje napisanog teksta i treba je izbegavati. Izuzetak je kada iz gramatičkih razloga mora doći do promene vremena.
  Da biste izbegli ovaj problem, imajte na umu sledeće:

Odredite glavno vreme u kome ćete pisati i ostanite mu dosledni na nivou rečenica, paragrafa, ali i celokupnog teksta.

Promenite vreme samo kada je to primereno, npr. kada postoji vremenski pomak koji se mora prikazati.

Pročitajte šta ste napisali i razmislite koji je sveukupni vremenski okvir u pitanju – prošlost, sadašnjost ili budućnost?

 1. Predugački paragrafi
  Iako nema određenog pravila za broj rečenica koje treba da sadrži jedan paragraf, u većini slučajeva je lako prepoznati da je neki paragraf predugačak.

Praktičan savet: Po pravilu, A4 stranici bi trebalo da sadrži od dva do pet paragrafa (pod pretpostavkom da se između svakog napravi razmak od jednog reda). Takođe, pokušajte da svaki paragraf zadržite na jednoj glavnoj ideji ili temi.

 1. Smenjivanje britanskog i američkog načina pisanja
  Uobičajen problem u pisanju na engleskom jeziku je da autor naizmenično koristi američki i britanski pravopis. Međutim, važno je da pišete u odgovarajućem pravopisnom stilu za svoju publiku i da ostanete dosledni. Najčešći slučajevi su:

-our (britanski) i -or (američki), kao u colour (britanski) i color (američki)

-ise (britanski) i -ize (američki), kao u organize (britanski) i organize (američki)

Praktičan savet: Ovaj problem se lako može rešiti tako što ćete u “Word” aplikaciji podesiti proveru pravopisa za jedno  od ova dva načina pisanja na engleskom jeziku.

 1. Nepravilno pisanje velikog slova
  Pravila u vezi pisanja velikog slova u engleskom mogu se činiti zbunjujućim, naročito strancima. Kako ne biste pravili takve greške u pisanji, pridržavajte se ovih osnovnih pravila:

Zamenicu “I” (ja) uvek pišite velikim slovom.
Vlastite imenice poput imena ljudi, organizacija i mesta se uvek pišu prvim velikim slovom.
Zajedničke imenice se pišu malim slovom (na primer: automobil, olovka, škola).

Radne dane, praznike i mesece u godini pišite velikim slovom.

Autor: prof. engleskog jezika Magdalena Tešanović