Pravilan izgovor španskog jezika

Pravilan izgovor španskog jezika

Pravilan izgovor španskog jezika

Španski je jedan od jezika koji se relativno lako čita i govori. U većini slučajeva jedno slovo odgovara jednom glasu, ali postoje i izuzeci o kojima treba voditi računa. U nastavku govorimo o izgovoru specifičnih slova ili slovnih grupa:

 • Z i C kao glasovi ne postoje u španskom jeziku. Z je uvek S, dok C može biti S ili K u zavisnosti od kombinacije slova
 • CA, CO, CU se izgovaraju kao KA, KO, KU
 • CH i Ñ izgovaraju se isto kao i kod nas Ć i Nj
 • H se uvek piše ali se nikada ne izgovara
 • RR se nikad ne može naći na početku reči već samo u sredini i izgovara se kao duplo R; na isti način se izgovara i R koje se nalazi na početku reči
 • QUE, QUI se izgovaraju kao KE, KI
 • GUE, GUI se izgovaraju kao GE, GI
 • GA, GO, GU se izgovaraju kao GA, GO, GU
 • JA, JE, JI, JO, JU, GE, GI se izgovaraju kao HA, HE, HI, HO, HU, HE, HI
 • V i B se izgovaraju na isti način, kao glas između V i B
 • GÜI, GÜE se izgovaraju kao GUI, GUE

 

Autor: prof. španskog jezika Olivera Pukšić