Šta je sve potrebno za dobar CV?

Šta je sve potrebno za dobar CV?

Šta je sve potrebno za dobar CV?

Većina ljudi smatra da je u biografiji najvažnije napisati iskustvo koje posjeduju i koje će im značiti pri prijavljivanju i lakšem dobijanju posla, međutim biografija je mnogo više od toga. U ovom članku možete saznati više o tome šta bi sve trebalo da napišete da bi vaša biografija bila što bolja. Pogledajte o čemu se radi:

Prije svega, ukoliko aplicirate za posao u nekoj stranoj državi, istražite kakav standard/obrazac koriste za svoje biografije. U nekim državama je fotografiji na biografiji obavezna dok kod nekih nije potrebna. Kada riješite tu dilemu, krenite na idući korak, a to su lični podaci.

Kada govorimo o ličnim podacima, pored imena i prezimena, važno je napisati broj telefona (opet, ukoliko aplicirate za posao u nekoj drugoj državi, važno je napisati prefiks, odnosno pozivni broj vaše države (+387, +381)), da bi vas poslodavac mogao kontaktirati. Takođe, možete i navesti vaš Skype nalog, kao i LinkedIn profil. Osim toga, da bi vas poslodavac mogao kontaktirati, navedite i vašu email adresu.

Idući korak je obrazovanje. Ako ste završili fakultet navedite ime ustanove u kojoj ste stekli diplomu kao i mjesec/godinu kada ste je stekli. Ukoliko imate više fakultetskih diploma, navedite ih hronološki. Nakon toga slijedi iskustvo.

Što se tiče iskustva, najbolje bi bilo da hronološki navodite imena firmi/kompanija u kojima ste radili, kao i vremenski period koji ste proveli u tom poslu. Ispod toga, trebalo bi da opišpete koja su to vaša zaduženja bila tokom rada tamo, međutim to ne treba da budu dugačke rečenice, već kao vid navođenja stvari uz obavezno korištenje aktivnih glagola i uz upotrebu prošlog vremena. Ukoliko nemate mnogo stavki, upišite i mjesta na kojima ste volontirali. Važno je da ne pišete lažne informacije i dopunjavate CV po svojoj želji u cilju da dobijete posao.

Sljedeća faza biografije podrazumijeva navođenje vaših sposbnosti; računarskih, koje jezike govorite i na kojem nivou, pa čak i interese/hobije. Takođe, navedite i pridjeve koji opisuju vaš radni karakter.

Ne zaboravite da vaš CV ne bi trebao da bude duži od 1 stranice, a ukoliko prelazi 1 stranu, neka to ne bude predugačko, jer CV služi tome da poslodavac ima kratki uvid o tome da li ste i šta završili, kada, te koje ste iskustvo sticali, koje jezike govorite, i da, na osnovu toga odluči da li će vas pozvati na razgovor ili ne.

Ako, u kojem slučaju, vaš CV treba da bude na nekom od stranih jezika, provjerite nekoliko puta da li su konstrukcije i speling riječi tačni, jer su greške nepoželjne.