Upotreba predloga POR i PARA u španskom jeziku

Upotreba predloga POR i PARA u španskom jeziku

Upotreba predloga POR i PARA u španskom jeziku

Kada su u pitanju predlozi u španskom jeziku i njihova upotreba, jedno od najčešćih pitanja učenika španskog jezika koje stvara mnoge nedoumice je – pitanje razlike u upotrebi predloga POR i PARA. U nastavku ćemo vam navesti nekoliko glavnih situacija u kojima se koriste navedeni predlozi i koja je razlika u njihovom značenju u priloženim primerima.

  1. Upotreba predloga PARA (prevodi se kao: za, kako bih/da bih, radi, ka):

Označavanje svrhe: Llevo gafas para ver mejor. (Nosim naočare da bih video bolje.)

Pravac/kretanje: Voy para el centro. (Idem ka centru.)

El avion para Madrid es ese. (Avion za Madrid je ovaj ovde.)

Vremenski rok nečega: El trabajo tiene que estar terminado para el martes. (Posao treba da bude završen do/za utorka.)

Primalac: Este regalo es para ti. (Ovaj poklon je za tebe.)

Izražavanje mišljenja: Para mi, este tema es bastante difícil. (Za mene, ovo je dosta teška tema.)

Izražavanje ustupaka: Para ser abril, hace mucho frio. (S obzirom na činjenicu da je april, dosta je hladno vreme.)

  1. Upotreba predloga POR (prevodi se kao: zbog, po, kroz, od strane.):

Razlog/uzrok: Ha llegado tarde por el tráfico. (Zakasnio je zbog gužve.)

Okvirna lokacija / mesto kroz koje se prolazi / pređeni prostor:

La librería está por el centro. (Knjižara je tu negde u centru.)

El ladrón entró por la ventana. (Lopov je ušao kroz prozor.)

¿Este tren pasa por Genova? (Ovaj voz prolazi kroz Đenovu)

Okvirno vreme / periodičnost radnje: Vuelven a casa por Navidad. (Vraćaju se kući za Božić.)

Voy al cine una vez por semana. (Idem u bioskop jednom nedeljno)

U pasivu, za označavanje izvršioca radnje: Este cuadro fue pintado por Picasso. (Ova slika je naslikana od strane Pikasa.)

Sredstvo/posrednik: Me ha llamado por teléfono. (Zvao me je telefonom/preko telefona.)

Podela: El profesor distribuyo un folio por alumno. (Profesor je podelio po 1 foliju svakom učeniku.)

Ekvivalencija: En el mercado le han dado gato por liebre*. (Na pijaci su mu dali “mačku za zeca”.)

*Izraz dar gato por liebre je španska poslovica koja se koristi u značenju da je neko nekog nasamario, odnosno prodao nešto manje vrednosti od onoga što je prvobitno traženo, za iste pare.

Autor: prof. španskog jezika Marija Jevtić