10 korisnih idioma u engleskom jeziku

10 korisnih idioma u engleskom jeziku

10 korisnih idioma u engleskom jeziku

Idiomi, odnosno fiksne fraze, važan su deo svakodnevnog engleskog jezika. Na njih često možete naići i u pisanom i u govornom jeziku. Budući da idiomi nemaju uvek doslovno značenje, potrebno je upoznati se bolje sa time kada se koji koristi i u kom smislu. S obzirom da u engleskom jeziku postoji dosta idioma, sve to može delovati dosta naporno. Međutim, učenje idioma je veoma zabavno, naroćito kada počnete da upoređujete engleski idiom sa idiomima na vašem jeziku. Započnite sa učenjem vrlo uobičajenih engleskih idioma, jer su to oni sa kojima ćete se redovno susretati gledajući američke ili britanske filmove i serije. U ovom tekstu vam predstavljamo deset idioma koje bi svaki govornik engleskog jezika trebalo da zna.

  1. Once in a blue moon –  Ovaj izraz koristimo ukoliko želimo da kažemo da se nešto dešava veoma retko. “Once in a blue moon I go to the cinema, only when there’s a film I really like.’’(Retko idem u bioskop, jedino kada puštaju film koji baš volim.)
  2. Bucket list – Ne, ovo nije nikakva lista na kofi, već lista stvari koje biste voleli da uradite pre smrti. ‘’Visiting Italy is definitely on my bucket list.’’ (Poseta Italiji je definitivno u mojoj listi želja.)
  3. A piece of cake – Ovaj izraz se veoma često upotrebljava kada želimo da naznačimo da je nešto veoma jednostavno ili lako rešivo. Identično je našem izrazu ‘prosto kao pasulj’. ‘’This assignment is a piece of cake!’’ (Ovaj zadatak je prost kao pasulj!)
  4. To go the extra mile – Koristimo ovaj izraz u situacijama kada bismo se posebno potrudili za nešto. ‘’If I go the extra mile, I will beat him.’’ (Ako dam sve od sebe, pobediću ga.)
  5. Break a leg – Bez obzira na to što ovaj izraz zvuči kao da želimo nekome nesreću, on se zapravo koristi kada želimo da nekoga ohrabrimo ili da mu poželimo sreću. ‘’You have an exam tomorrow? Break a leg!’’ (Sutra ti je ispit? Srećno!)
  6. To ring a bell – Kada hoćemo da kažemo da nam nešto deluje poznato ili da smo se prisetili nečega, možemo da uporebimo ovaj idiom. ‘’That name rings a bell but I cannot recall where I have heard it before. ‘’ (To ime mi zvuči poznato, ali ne mogu da se setim gde sam ga već čuo.)
  7. To see eye to eye – Ovaj izraz znači da se slažete sa nekime ili nečime, ali se često koristi u negativnom smislu. ‘’Although they work as a team, they often don’t see eye to eye on important company issues.’’ (Iako rade u timu, često se ne slažu kada su u pitanju bitne stvari u vezi kompanije.)
  8. It’s not rocket science – Kada pričamo o nekoj stvari koja nije onoliko teška koliko izgleda, mi uglavnom tu stvar poredimo sa nuklearnom fizikom. U engleskom jeziku se takođe upotrebljava sličan izraz. ‘’Designing a website may be a lot of work but it’s not rocket science.’’ (Dizajniranje vebsajta možda deluje kao dosta posla, ali je jednostavnije nego što izgleda.)
  9. Under the weather – Ovaj izraz koristimo ukoliko se ne osećamo dobro. ‘’I hear you’ve been under the weather these days. Are you feeling better now?’’ (Čuo sam da ti nije bilo dobro ovih dana. Da li ti je bolje sada?)
  10. To face the music – Iako deluje kao da ovaj idiom ima veze sa muzikom, on zapravo označava suočavanje sa posledicama. ‘’If you keep breaking the rules, sooner or later you will have to face the music.’’ (Ako nastaviš da kršiš pravila, pre ili kasnije ćeš morati da se suočiš sa posledicama.)

Autor: prof. engleskog jezika Magdalena Tešanović