Konkurs za osnovne studije u Sloveniji

Konkurs za osnovne studije u Sloveniji

Konkurs za osnovne studije u Sloveniji

Da li ste znali da pravo na besplatne studije u Sloveniji imaju državljani Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Severne Makedonije da ostvaruju ista prava kao studenti koji su državljani Slovenije i zemalja EU? Konkurs za prijavu na osnovne studije za 2020/2021. akademsku godinu je izašao i traje za državljane zemalja koje nisu članice EU od 12. februara do 24. aprila.

Kandidati su u mogućnosti da studiraju na nekom od fakulteta koji pripadaju Univerzitetu u Ljubljani, Univerzitetu u Mariboru, Univerzitetu u Novoj Gorici i Univerzitetu Primorska. Nastava se može odvijati i na engleskom jeziku u zavisnosti od vašeg željenog smera na fakultetu. Za većinu fakulteta nije potrebno znanje slovenačkog jezika pri apliciranju. Izuzeci su stomatologija, medicina, novinarstvo, pedagogija, akademija za glumu, radio, televiziju i film, farmacija i pravo koji od kandidata traže da prilože sertifikat o poznavanju slovenačkog jezika na B2 nivou. Međutim, savetuje se svakome da završi pre odlaska na studije barem osnovni nivo slovenačkog jezika radi lakšeg uklapanja u govornu sredinu.

Prijava se sastoji iz dokumenata i EVŠ obrasca (koji se šalje elektronski, zatim štampa i potpisuje) i šalje se poštom zajedno sa ostalom dokumentacijom.

Potrebna dokumentacija za konkurs:

  • Original diploma srednje škole
  • Overena fotokopija diplome srednje škole
  • Original svedočanstva svih razreda srednje škole
  • Kopije svedočanstava svih razreda srednje škole (poslednja dva razreda overena)
  • Motivaciono pismo (kratak rezime školovanja od strane samog kandidata)

Sva dokumenta moraju biti prevedena i overena kod sudskog tumača za slovenački jezik.

EVŠ obrazac:

Da bi EVŠ obrazac mogao da se popunjava, kandidat prethodno treba da se registruje, odnosno napravi svoj nalog pomoću e-mail adrese. EVŠ obrazac za prijavu se popunjava online i šalje elektronski, zatim se štampa i šalje se poštom sa ostalom dokumentacijom nakon što ga je kandidat prethodno potpisao. U njemu se popunjavaju:

  • Osnovni podaci o kandidatu
  • Željeni univerzitet i fakultet (u jednom EVŠ obrascu se mogu označiti najviše 3 fakulteta)
  • Podaci o (prethodno završenoj) srednjoj školi

Informacija, koja bi bila većini kandidata korisna, je da strani studenti koji žele da uče slovenački jezik tokom studija imaju pravo na dodatnu godinu studiranja. Ovaj dodatni program omogućava studentima da pohađaju specijalizovani besplatni kurs slovenačkog jezika koji organizuje Univerzitet u Ljubljani.  Program ima 3 nivoa, u zavisnosti od kandidatovog nivoa poznavanja jezika. Treći nivo je napredni i kurs se formira po potrebi. Nivo 1 i 2 se mogu pohađati još u toku prve godine studiranja i jedan nivo nosi 3 boda. Ukoliko kandidat ostvari najmanje 30 bodova u toku prve godine, od kojih je 6 bodova sakupljeno na pomenutom kursu slovenačkog (nivo 1 i nivo 2), on ostvaruje pravo na produžetak statusa studenta za jednu godinu. 

Instrukcije za popunjavanje EVŠ obrasca se nalaze na linku : https://portal.evs.gov.si/information-in-english

YouTube video sa instrukcijama za popunjavanje EVŠ obrasca: https://www.youtube.com/watch?v=DqmU0ERxuqY

Konkurs se može pronaći na sajtu: https://www.uni-lj.si/study/bachelor/

Detaljnije o mogućnostima i studentskom životu u Sloveniji možete pročitati OVDE.