Akcenti koji menjaju značenje reči u španskom jeziku

Akcenti koji menjaju značenje reči u španskom jeziku

Akcenti koji menjaju značenje reči u španskom jeziku

Španski jezik ima jedan grafički akcenat ( ´ ) poznat pod nazivom tilde. U zavisnosti od toga koliko slogova ima reč grafički akcenat se neće pisati ili će se pisati na određenom slogu. Mnoge reči se pišu isto, ali ako imaju grafički akcenat njihovo značenje se menja. U nastavku donosimo neke primere:

 • SE/SÉ– povratna zamenica/ 1. lice prezenta glagola SABER (znati)
 • TE/TÉ- povratna zamenica drugog lica jednine/ imenica koja znači ČAJ
 • ESTA/ESTÁ- pokazna zamenica ženskog roda jednine/ 3. lice jednine prezenta glagola ESTAR (biti)
 • ESTAS/ESTÁS- pokazna zamenica ženskog roda množine/ 2. lice jednine prezenta glagola ESTAR (biti)
 • BEBE/BEBÉ- lice jednine prezenta glagola BEBER (piti)/ imenica koja znači BEBA
 • SI/SÍ- veznik kondicionalnih rečenica koji znači AKO, DA/ potvrdna reč DA
 • EL/ÉL- član jednine muškog roda/ lična zamenica 3. lica jednine muškog roda
 • DE/DÉ- predlog/ 3. lice jednine subjunktiva i 2. lice jednine imperativa glagola DAR (dati)
 • MAS/MÁS- veznik/ prilog
 • TU/TÚ- pridev/ lična zamenica 2. lica jednine
 • MI/MÍ- pridev/ zamenica 1. lica jednine
 • HACIA/HACÍA- predlog koji znači PREMA, KA/ 1. i 3. lice prošlog vremena glagola HACER (raditi, praviti)
 • TRABAJARA/TRABAJARÁ- i 3. lice imperfekta subjunktiva glagola TRABAJAR (raditi)/ 3. lice futura glagola TRABAJAR
 • HABITO/HÁBITO/HABITÓ- lice prezenta glagola HABITAR (boraviti, živeti)/ imenica koja znači NAVIKA/ 3. lice prošlog vremena glagola HABITAR
 • GENERO/GENERÓ/GÉNERO- lice prezenta glagola GENERAR (proizvoditi)/ 3. lice prošlog vremena glagola GENERAR/ imenica koja znači ROD, ŽANR

Navedeni slučajevi samo su neki od primera kojih je pregršt u španskom jeziku. Što više vremena provedemo slušajući i učeći ovaj jezik, sretaćemo se sa sličnim slučajevima koji pokazuju lepotu i specifičnost španskog jezika.

 

Autor: prof. španskog jezika Olivera Pukšić