Rod u španskom jeziku – ljudi i životinje

Rod u španskom jeziku – ljudi i životinje

Rod u španskom jeziku – ljudi i životinje

U prethodnom članku smo se upoznali sa nastavcima koji pomažu prilikom razlikovanja roda imenica u španskom jeziku. Kao što smo videli, postoje određeni izuzeci, ali i reči čiji rod saznajemo tek kada ih upotrebimo ili istražimo. U nastavku ćemo predstaviti primere koji se odnose na ljude i životinje.

Za razliku od stvari koje imaju jasno određen rod, živa bića mogu imati oba roda u zavisnosti od pola. Osnovno pravilo za određivanje roda je:

  • Ako se muški rod završava na –O, formiraće ženski rod promenom –O u –A

Na primer: el niño/la niña; el gato/la gata

Postoji i dosta izuzetaka:

  • Imenice koje imaju različite nastavke za rodove.

Na primer: el actor/la actriz; el emperador/la emperatriz; el príncipe/la princesa

  • Imenice koje imaju isti oblik za oba roda, samo menjaju član.

Na primer: el cantante/la cantante; el estudiante/la estudiante; el deportista/la deportista

  • Imenice koje se u potpunosti razlikuju za oba roda.

Na primer: el hombre/la mujer; el caballo/la yegua; el padre/la madre; el caballero/la dama

  • Imenice koje imaju jedan oblik za oba roda i ne menjaju član (epicenos).

Na primer: la persona; la gente; el personaje; la víctima; la ballena; la tortuga

  • Imenice koje se završavaju na –N, -OR, -S formiraju ženski rod dodavanjem –A

Na primer: el profesor/la profesora; el bailarín/la bailarina; el pintor/la pintora

Autor: prof. španskog jezika Olivera Pukšić