Izrazi sa glagolima essere ili avere

Izrazi sa glagolima essere ili avere

Izrazi sa glagolima essere ili avere

Kao što već znamo, dva glagola koja se u italijanskom jeziku najviše koriste su essere (biti) i avere (imati). Budući da su to glagoli koji se najviše upotrebljavaju, postoje i brojni izrazi sa ovim glagolima. Hajde da se upoznamo sa onim najfrekventnijim:

izrazi sa essere :                                        

sono  sorpreso/a – iznenađen/a sam

sono arrabbiato/a – ljut/a (iznerviran/a) sam

sono triste – tužan/a sam

sono contento/a – zadovoljan/a sam

sono annoiato/a – dosadno mi je

izrazi sa avere:

ho sonno – spava mi se

ho  caldo –vruće mi je

ho freddo – hladno mi je

ho fame – gladan/a sam

ho sete – žedan/a sam

ho fretta – u žurbi sam (žurim)

ho paura – plašim se

Autor: prof. italijanskog jezika Jelena Đorđević