Da li ste znali za ove interesantne ruske gestove?

Da li ste znali za ove interesantne ruske gestove?

Da li ste znali za ove interesantne ruske gestove?

Rusi, kao i većina drugih naroda, imaju pojedine gestove koje moramo poznavati da bismo razumeli njihovo ponašanje. Neki od tih gestova su lako razumljivi jer liče na gestove nekih drugih naroda koji su nam poznati, dok za neke ne bismo uopšte mogli pretpostaviti šta znače. Evo nekoliko primera gestova, odnosno neverbalne komunikacije kod Rusa:

 1.Kada mašu, Rusi okreću dlan od sebe i mašu prstima šake napred nazad, dok se kod nas obično maše rukom sleva nadesno i obrnuto.
2.Rusi izražavaju zadovoljstvo ili odobravanje podizanjem palca. Ukoliko bi videli na ulici nekog da tako stopira, veoma bi se začudili.
3.Pri nabrajanju, Rusi savijaju prste leve ruke u pesnicu uz pomoć kažiprsta desne ruke, počev od malog prsta.
4.Kada žele da se jave za reč u školi, ruska deca podižu ruku, a ne dva prsta.
5.Ukoliko imaju nameru da pokažu da stoje iza svojih reči, Rusi se udaraju pesnicom ili dlanom o grudi.
6.Ako vidite Rusa koji kažiprstom savijenim i utisnutim u prevoj palca udara sebi o vrat (slično kao naše udaranje „čvrgeˮ), on vam time poručuje da želi da pije i   da ujedno i vas poziva da sa njim nazdravite.

Autor: prof. ruskog jezika Milica Perić