Korisne fraze na engleskom jeziku

Korisne fraze na engleskom jeziku

Korisne fraze na engleskom jeziku

U ovom članku ćete se upoznati sa najkorisnijim frazama i kratkim rečenicama na engleskom jeziku koje vam mogu biti od pomoći kada negdje otpujuete.

Pozdravi:

– Hello! Hi! – „Zdravo“ i „Ćao“

– Good morning. – „Dobro jutro.“

– Good afternoon. „Dobar dan.“

– Good evening. – „Dobro veče.“

– Good night. – „Laku noć.“

– Good bye. – „Doviđenja.“ ili „Zbogom.“

Kako da dođem do….?

– Can you please tell me where … is? – „Možete li mi, molim vas, reći gdje se nalazi……?“

– Where can I find …? – „Gdje mogu naći….?“

– Can you help me please? – „Možete li mi, molim vas, pomoći?“

U restoranu/kafiću:

– Can I get a coffee, please? – „Mogu li dobiti kafu, molim vas?“

– Can I see the menu? – „Mogu li pogledati meni?“

– I would like… – „Voljela/Volio bih … .“

– Can I please get a table for one/two/three? – „Mogu li dobiti sto za jednu/dvije/tri osobe?“

– Can you please tell me where is the toilet? – „Možete li mi, molim vas, reći gdje se nalazi toalet?“

Uopšteni razgovor:

– Welcome. – „Dobrodošli.“

– Do you need any help? – „Da li vam treba pomoć?“

– How can I help you? – „Kako vam mogu pomoći?“

– I am sorry. – „Izvinjavam se, oprostite.“

Kupovina:

– Where can I get…? – „Gdje mogu kupiti….?“

– How much does this cost? – „Koliko ovo košta?“

– Thank you very much. – „Mnogo vam hvala.“

– Excuse me…. – „Oprostite….“

– Can you please give me the receipt? – „Možete li mi, molim vas, dati račun?“

– Where is the pay desk? – „Gdje se nalazi kasa/blagajna?“

Ukoliko želite da naučite više fraza, upis za sve nivoe engleskog jezika je u toku u Banjaluci, Sarajevu i Beogradu. Više o kursevima engleskog jezika možete da saznate na sljedećem linku OVDJE