Najvažnije informacije o radnoj vizi za Njemačku

Najvažnije informacije o radnoj vizi za Njemačku

Najvažnije informacije o radnoj vizi za Njemačku

Nacionalna viza je ulazna viza za dugoročni boravak za određenu svrhu putovanja. Obično se odobrava u trajanju od 90 dana, a u nekim slučajevima i do jedne godine.

Važne informacije

  • program zapošljavanja medicinara u Njemačkoj, saznaj više OVDJE 
  • pravo je vrijeme za učenje njemačkog, iskoristite popust od 40% i besplatne udžbenike, saznajte više OVDJE 

U svrhu podnošenja zahtjeva je potrebno priložiti sljedeću dokumentaciju:

  • Pasoš koji važi najmanje 10 mjeseci i 2 fotokopije
  • Dva potpuno popunjena i potpisana zahtjeva za vizu uključujući i preporuku
  • Dvije aktuelne biometrijske fotografije
  • Taksa za obradu zahtjeva u visini od 150 KM (morate imati po 50 KM)

Dodatno je potrebno priložiti sljedeće (u originalu i 2 fotokopije):

  • Potpisan ugovor o radu sa konkretnim poslodavcem u Njemačkoj (ne stariji od šest mjeseci).

Zakazivanje termina je besplatno i vrši se isključivo preko stranice Njemačke ambasade. (Ugovor o radu mora sadržavati potpune podatke o poslodavcu i zaposleniku (puno ime i prezime zaposlenika i poslodavca odnosno preduzeća, adresu, kontakt podatke) i podatke o radnom odnosu (vrsta ugovora, bruto primanja, radno vrijeme, odmor, dodatne isplate).

U pojedinačnom slučaju moguće je da ambasada zahtjeva dodatna dokumentacija. Podnosioci zahtjeva su prema čl. 82 stav 1 Zakona o boravku obavezni da sarađuju u postupku podnošenja zahtjeva. U slučaju da se ne dostavi dodatno tražena dokumentacija, postoji mogućnost da se odbije zahtjev za vizu.