DAAD stipendije

DAAD stipendije

DAAD stipendije

DAAD stipendija je čuvena nacionalna stipendija Njemačke Vlade koja se dodeljuje za MA i PhD studije univerzitetima u Njemačkoj.

Stipendija obuhvata:

  • Mjesečnu stipendiju u iznosu od 750,- evra
  • Zdravstveno osiguranje, osiguranje od nezgode i osiguranje od odgovornosti prema trećim licima
  • Dodatak za putne troškove ukoliko same troškove puta neće snositi matična zemlja ili druga strana
  • Jednokratnu pomoć za studiranje

Koji uslovi moraju da se ispune?

  • Kandidat ne bi trebalo da je diplomirao pre više od 6 godina.
  • Kandidati koji se u trenutku konkurisanja nalaze duže od 15 meseci u Nemačkoj ne mogu da budu stipendirani

Potrebna dokumentacija:

  • Završna diploma univerziteta sa navedenom završnom ocjenom/ uverenje o diplomiranju (može naknadno da se dostavi do početka korišćenja stipendije ukoliko studije nisu završene do trenutka apliciranja za stipendiju)
  • Ostala dokumenta koja su važna za Vašu aplikaciju (npr. dokaz o obavljenoj praksi, potvrde o zaposlenju)
  • Dodatno se dostavlja dokaz o znanju engleskog jezika ukoliko je izabran program na engleskom jeziku
  • Kopija svedočanstva o završenoj srednjoj školi sa svim ocenama sa završnog ispita – mature, što je ujedno i dokument koji omogućava studiranje u Nemačkoj

Više informacija možete da pronađete na sljedećem sajtu DAAD stipendije